วันพฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 22, 2024
+สาธารณสุข

เมืองพัทยาจัดเต็ม เปิดตัว “รถโมบายทำหมันสุนัขและเคลื่อนที่” พร้อมให้บริการ1ก.ย.นี้

เมืองพัทยา ( 25 สิงหาคม 2663) นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา ได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวถึงโครงการจัดซื้อรถโมบาย หมันสุนัขและแมว ของสำนักสาธารณสุขเมืองพัทยาว่า รถคันดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อจากสภาเมืองพัทยา เป็นจำนวนเงิน 2 ล้านบาท หลังจากที่ทางสภาเมืองพัทยาได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ปัญหาสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่เริ่มทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงวิกฤตโควิด-19 พบว่าสุนัขและแมวจรจัดมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากเจ้าของสุนัขและแมว หลังจากที่ย้ายถิ่นฐานจากเมืองพัทยา เนื่องจากว่าถูกเลิกจ้างงาน หรือปิดกิจการลง ก็ไม่ได้เอาสุนัขและแมวที่เลี้ยงไว้กลับภูมิลำเนาไปด้วย กลับทิ้งเอาไว้ให้เป็นภาระของสังคม ซึ่งจากการสำรวจพบว่า จำนวนสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่เมืองพัทยา เพิ่มมากขึ้นอย่างน่าตกใจ ดังจะเห็นได้จากสถานที่ๆมีผู้คนนำสุนัขและแมวไปปล่อย อาทิ เขาพระใหญ่ และตามวัดต่างๆ ในพื้นที่เมืองพัทยา มีจำนวนสุนัขและแมวเพิ่มมากขึ้น กระทั่งได้รับการแจ้งจากประชาชน ซึ่งหลังส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปสำรวจก็พบว่า จำนวนสุนัขและแมวเพิ่มมากขึ้นจริง ซึ่งขั้นตอนที่จะแก้ไขปัญหาได้ก็คือการทำหมันในสุนัขและแมวจรจัดเหล่านี้

ดังนั้นทางสภาเมืองพัทยาจึงได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าวจึงได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อรถโมบายทำหมันสุนัขและแมวจรจัด พร้อมใช้งานในวันที่ 1 กันยายน นี้ โดยรถโมบายทำหมันสุนัขและแมวเคลื่อนที่นี้ถือว่าเป็นรถโมบายทำหมันเคลื่อนที่ๆได้มาตรฐานตามกระทรวงสาธารณสุข สะอาด ปลอดภัย สามารถเคลื่อนที่ไปให้บริการทำหมันสุนัขได้ตามชุมชนต่างๆ ถึงแม้ว่าชุมชนนั้นๆจะไม่สะดวกในเรื่องของสถานที่ ก็สามารถที่จะให้บริการทำหมันสุนัขจรจัดได้ ซึ่งวิธีการทำหมันถือว่าเป็นการตัดวงจรชีวิตสุนัขจรจัดได้ดีเป็นอันดับต้นๆ

เนื่องจากสุนัขจรจัดทั้งเพศผู้และเพศเมียที่ถูกทำหมัน จะไม่สามารถแพร่ขยายพันธุ์ได้อีก ซึ่งจะทำให้จำนวนสุนัขและแมวลดจำนวนลง นอกจกนี้สุนัขและแมวที่ผ่านการทำหมันจะได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทุกตัว และทุกตัวที่ผ่านการทำหมัน จะมีปลอกคอ และทำสัญลักษณ์ไว้ที่หู เพื่อเป็นเครื่องหมายในการยืนยันว่าได้ผ่านการทำหมันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยรถโมบายเคลื่อนที่นี้จะมีสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่ประจำรถ พร้อมออกให้บริการ คอยดูแลสุนัขและแมวในพื้นที่อยู่ใกล้ชิด จัดคิวลงพื้นที่ต่างๆที่มีปัญหาตามลำดับ

สำหรับชุมชนใดที่มีปัญหาต้องการให้ทางสำนักการสาธารณสุขเข้าไปทำหมันสุนัขและแมวในชุมน สามารถรวมกลุ่มกันและประสานมาได้ที่คอลเซ็นเตอร์เมืองพัทยา โทร.1337