วันจันทร์, กันยายน 25, 2023
Latest:
-บริหารท้องถิ่น

ปธ.สภาเมืองพัทยาตามจี้งานผู้รับเหมาวางท่อระบายน้ำภายในซอย 5 ธันวา ให้เวลา2 เดือนต้องเสร็จ!

หลังจากที่เมืองพัทยาได้มีการว่าจ้าง บ.พรอสเพอร์ โพลูชั่น เข้ามาดำเนินการโครงการระบบวางท่อระบายน้ำภายในซอย 5 ธันวา ซอยสุขุมวิท 45 เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังภายในซอย และน้ำไหลบ่าจากฝั่งหนองปรือ ในงบประมาณกว่า 8 ล้านบาท ในการดำเนินงานก่อสร้าง Box รับน้ำขนาด 2×2 เมตรยาว 108 เมตร การวางท่อระบายน้ำแบบ HDPE ขนาด 800 มม.ยาว 212 เมตร บ่อพักน้ำ 22 บ่อ และ Box Culvert ขนาด 1.25×1.25 ยาว 49 เมตรอีก 1 เส้น ซึ่งมีแผนกำหนดเวลาการก่อสร้างไว้ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2562 ถึงเดือนธันวาคมในปีเดียวกัน โดยช่วงที่ผ่านมาได้มีหนังสือขอขยายเวลาการก่อสร้างจากผู้รับเหมา 3 ครั้ง ได้ แก่วันหยุดนักขัตฤกษ์ และปัญหาระบบสาธารณูปโภคใต้ดิน จึงขยายเวลาออกมาและมีกำหนดสรุปงานในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 โดยในปัจจุบันพบว่าการดำเนินโครงการดังกล่าวเลยระยะเวลาที่กำหนดและการก่อสร้างมีความคืบหน้าไปเพียง 60% เท่านั้น สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่พักอาศัยในพื้นที่ก่อสร้างที่ไม่มีเส้นทางสัญจรเข้าออกและไม่ได้รับความสะดวกในการดำรงชีวิต

ต่อมาเมื่อวันที่ 24 ส.คง นายอนันต์ อังคณาวิศัลย์ ประธานสภาเมืองพัทยา พร้อมด้วย สมาชิกสภา ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการระบบวางท่อระบายน้ำภายในซอย 5 ธันวา ซอยสุขุมวิท 45 โดยมีนายอนุวัตร ทองคำ ผู้อำนวยการสำนักการช่างสุขาภิบาลเจ้าหน้าที่สำนักการช่างสุขาภิบาลเมืองพัทยา และตัวแทนบ.พรอสเพอร์ โพลูชั่น ร่วมชี้แจงและตอบข้อสักถามถึงปัญหาการล่าช้าของการก่อสร้างโครงการดังกล่าว

นายอนันต์ อังคณาวิศัลย์ ประธานสภาเมืองพัทยา กล่าวว่า สำหรับการก่อสร้างโครงการระบบวางท่อระบายน้ำภายในซอย 5 ธันวา ซอยสุขุมวิท 45 ที่ล่าช้านั้นด้วยมีปัญหาระบบสาธารณูปโภคใต้ดินและได้มีการปรับรูปแบบการก่อสร้าง จากเดิมเป็นการ Box รับน้ำขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 40 เมตร ลึก 5 เมตร ปรับเป็นวางท่อ Box รับน้ำขนาด กว้าง 2เมตร ลึก 2 เมตร เพื่อลดผลกระทบให้กับชาวบ้านในพื้นที่ ทำให้ต้องมีการขยายระยะเวลาการก่อสร้างออกไป ในระยะทาง 108 เมตร ซึ่งได้มีการดำเนินการก่อสร้างไปแล้ว 68 เมตร เหลือระยะทางการก่อสร้าง 40 เมตร ซึ่งขณะนี้การก่อทั้งนี้ผู้รับจ้างได้รับปากว่าจะมีเร่งการก่อสร้างคาดว่าจะใช้ระยะเวลาประมาณ 2 เดือนนับจากนี้ก็จะสร้างคืนผิวจราจรให้กลับมาดังเดิม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ชาวบ้านในพื้นที่ ซึ่งการดำเนินการก่อสร้าง ทั้งนี้ที่ผ่านมาสภาเมืองพัทยาได้มีการติดตามงานที่ได้มีการอนุมัติงบประมาณไป ซึ่งการติดตามงานของสภานั้นไม่ใช้ไปจับผิดการดำเนินการของฝ่ายบริหาร เพียงเพื่อให้เกิดการใช้งบประมาณที่เกิดประโยชน์กับประชาชนให้มากที่สุด