วันจันทร์, พฤษภาคม 27, 2024
Latest:
+บริหารท้องถิ่น

นายกเมืองพัทยาติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนเลียบทางรถไฟฝั่งตะวันออก ระยะที่ 1 คาดเสร็จ ส.ค.65

นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา พร้อมด้วย คณะผู้บริหารเมืองพัทยา เจ้าหน้าที่สำนักช่าง และเจ้าหน้าที่สำนักช่างสุขาภิบาลเมืองพัทยา ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนเลียบทางรถไฟฝั่งตะวันออก ระยะที่ 1 บริเวณคลองห้วยใหญ่หรือคลองนาเกลือ หลังก่อสร้างมาตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2563 เพื่อรวบรวมน้ำจากพื้นที่สูงไม่ให้ไหลเข้าสู่พื้นที่ต่ำของเมืองพัทยา ก่อนระบายลงสู่คลองนาเกลือและทะเล

นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เปิดเผยว่า สำหรับโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนเลียบทางรถไฟฝั่งตะวันออก ระยะที่ 1 เป็นการก่อสร้างท่อระบายน้ำ HDPE ขนาด 2 เมตร พร้อมบ่อพักระบายน้ำ ค.ส.ล.ความยาวประมาณ 3,765 เมตร จำนวนไม่น้อยกว่า 132 บ่อ และฝาปิดเหล็กท่อ อีกทั้งได้มีการดำเนินการก่อสร้างวางท่อเหล็กระบายน้ำแรงดัน ขนาด 1.8 เมตร ความยาว 1,526 เมตร งานก่อสร้างผิวจราจร กว้าง 4-5 เมตร ระยะทาง 2,450 ตารางกิโลเมตร รวมทั้งได้ดำเนินการก่อสร้างสถานีสูบน้ำ 1 อาคาร โดยขณะนี้งานก่อสร้างวางท่อมีความคืบหน้าไปแล้ว 40 % ส่วนงานก่อสร้างอาคารสถานีสูบน้ำคืบหน้าไปแล้ว 10 %

ทั้งนี้จะทำให้เส้นทางถนนเลียบทางรถไฟมีระบบการระบายน้ำ เพื่อเป็นการดักน้ำที่ไหลงลงมาจากฝั่งตะวันออกของถนนเลียบทางรถไฟไม่ว่าจะเป็นพื้นที่เทศบาลหนองปลาไหล เทศบาลหนองปรือ และพื้นที่ห้วยใหญ่ ไม่ให้มวลน้ำในเวลาที่มีฝนตกหนักต่อเนื่องไหลเข้าสู่เมืองพัทยา ด้วยการรวบรวมน้ำด้วยท่อขนาด 2 เมตร ในการดักน้ำและระบายน้ำ ทั้งนี้คาดว่าโครงการดังกล่าวจะแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม 2565 จะทำให้มวลน้ำที่ไหบมาจากพื้นที่สูงฝั่งตะวันออกระบายไปตามท่อระบายน้ำคู่ขนานเส้นทางรถไฟได้ถึง 9 คิวต่อวินาที นอกจกานี้จะสามารถดักมวลน้ำที่ไหลจากฝั่งตะวันออกมากกว่า 30% ไม่ให้สู่เมืองพัทยา

นายกเมืองพัทยา เปิดเผยอีกว่า ทั้งนี้การดำเนินโครงการดังกล่าวจะทำให้การเปิดคลองพัทยา คอลงนาเกลือและโครงการที่แก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่จะเป็นโครงข่ายในการระบายน้ำที่ต่อเนื่องกัน จะทำให้ประสิทธิภาพของการระบายน้ำของเมืองพัทยามีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น อีกทั้งจะทำให้พื้นที่ที่มีการท่วมขังซ้ำซากได้รับการแก้ไข โดยปัจจุบันเมืองพัทยาได้เร่งดำเนินการเรื่องของการชะลอน้ำ การปรับเปลี่ยนทิศทางน้ำเพื่อไม่ให้พื้นที่ที่เกิดปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากได้รับการดูแลและแก้ไขปัญหาและผันน้ำไปเส้นทางอื่น สำหรับคลองนาเกลือหรือคอลงห้วยใหญ่นั้นรับน้ำจากพื้นที่ด้านบนหนองปรือและห้วยใหญ่ ซึ่งน้ำที่ไหลมารวมกันบริเวณคลองนาเกลือจะระบายออกไปยังสะพานยาวนาเกลือ หากการดำเนินโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จจะทำให้มวลน้ำที่ไหลระบายไปยังสะพานยาวนาเกลือมีมวลน้ำที่น้อยลง จะทำให้การบริหารจัดการไข้มวลน้ำมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นต่อไป.