ทม.หนองปรือ ร่วมกับภาคเอกชน ออกหน่วยให้บริการประชาชน ประจำเดือนสิงหาคม

ที่ศูนย์บริการซ่อมสร้าง เทิดไท้องค์ราชัน บริเวณศูนย์ กศน.วัดบุญสัมพันธ์ เขาตาโล (20 สิงหาคม 2563) เทศบาลเมืองหนองปรือ ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร อาทิ โรงเรียนไทยอิโต๊ะ , โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่พัทยา , มิตรยนต์พัทยา , วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทยา , โรงเรียนเสริมสวยจุฑามาส , อาสาสมัครแรงงานวัดบุญสัมพันธ์ , จัดขึ้นช่างอาสามารับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ให้กับประชาชนในพื้นที่โดยรอบ โดยไม่ต้องเสียค่าบริการแต่อย่างใด เป็นการแบ่งเบาภาระและประหยัดค่าใช้จ่ายของประชาชนได้มาก เพราะไม่ต้องซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่แทนของเก่าที่เสียใช้การไม่ได้ และไม่ต้องเสียค่าบริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าที่แพง ซึ่งตลอดวันมีประชาชนนำเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เสีย มาให้ซ่อมแซม อย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ ยังมีการบริการตัดผม เสริมสวยฟรี ให้กับประชาชนที่มาขอใช้บริการ จากโรงเรียนเสริมสวยจุฑามาส เป็นการแบ่งเบาภาระในการตัดผมไปได้ถึง 100 กว่าบาท ด้านรถจักรยานยนต์ ยังเปิดบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องฟรี โดยไม่คิดค่าแรง พร้อมจัดโปรโมชั่นค่าน้ำมันเครื่อง ให้กับผู้ที่มาใช้บริการด้วย