+ชุมชนสาธารณสุข

สธ.เมืองพัทยา เดินหน้าฉีดวัคซีน คอตีบ บาดทะยัก ไอกรน แก่เด็กนักเรียนทั่วเมืองพัทยา

ที่โรงเรียนเมืองพัทยา 3 นางณอัญญา จันทรากาศ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ สำนักการสาธารณสุขเมืองพัทยา ลงพื้นที่โรงเรียนเมืองพัทยา 3 เพื่อทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน ให้กับ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งวัคซีนป้องกันโรคบาดทะยัก–คอตีบเป็นวัคซีนที่จำเป็นต้องฉีดในเด็กทุกคนตั้งแต่ 7 ปี ขึ้นไป โดยจะฉีดเข้ากล้ามเนื้อ ชุดแรก 3 ครั้ง มีระยะห่าง 0, 1 และ 6 เดือน หลังจากนั้นให้ฉีดกระตุ้นซ้ำทุก 10 ปี ซึ่งเด็กทุกคนต้องได้รับการฉีดวัคซีนอย่างสม่ำเสมอ เพราะเด็กเป็นวัยที่ภูมิคุ้มกันของร่างกายอ่อนแอ และเสี่ยงต่อการเกิดอาการแทรกซ้อนมากกว่าวัยผู้ใหญ่ จึงต้องได้รับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคต่าง ๆ โดยวัคซีนที่ต้องได้รับตั้งแต่ทารกยังอยู่ในครรภ์ คือ วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ ไอกรน และบาดทะยัก ซึ่งเป็นโรคที่พบได้มากในเด็กเล็ก และหากไม่ได้รับวัคซีนอาจเกิดผลแทรกซ้อนที่อันตรายต่อชีวิตได้

ในช่วงเช้าเป็นการฉีดวัคซีนคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน แก่เด็กชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ส่วนในช่วงบ่ายเป็นการฉีดวัคซีนแก่เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยในส่วนของภาคบ่ายพบว่าเด็กๆส่วนใหญ่ต่างหวาดกลัวและร้องไห้กันเป็นระยะ บางรายที่มีอาการแพ้อาจจะมีไข้ต่ำๆ ปวด บวม แดง บริเวณที่ฉีดวัคซีน ซึ่งมักหายเองภายใน 1-2 วัน นอกจากนี้อาจจะพบมีอาการไข้ อาเจียน ปวดเมื่อย หากมีอาการปวด บวม บริเวณที่ฉีดวัคซีนให้ประคบเย็น สำหรับแผนการฉีดวัคซีนคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน ทางฝ่ายป้องกันและควบคุมโรคเมืองพัทยาจะได้ลงพื้นที่โรงเรียนต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนจนครบ 21 แห่งทั่วเมืองพัทยาต่อไป.