ปธ.สภาเมืองพัทยาติดตามความคืบหน้าโครงการแก้มลิงปากซอยเขาน้อย แก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก คาดเสร็จปี 65

นายอนันต์ อังคณาวิศัลย์ ประธานสภาเมืองพัทยา พร้อมด้วย นายธเนศ ศุภรสหัสรังสี และนายสินไชย วัฒนศาสตร์สาธร สมาชิกสภาเมืองพัทยา ในนามฝ่ายนิติบัญญัติ และนายอนุวัตร ทองคำ ผู้อำนวยการสำนักการช่างสุขาภิบาล เดินทางมาติดตามความคืบหน้าโครงการจัดทำแก้มลิง สถานีสูบและระบบระบายน้ำบริเวณถนนเลียบทางรถไฟปากทางเขาน้อย

นายธเนศ ศุภรสหัสรังสี สมาชิกสภาเมืองพัทยา กล่าวว่า โครงการแก้มลิงปากซอยเขาน้อย เมืองพัทยาได้ขอจัดสรรงบประมาณจำนวน 665 ล้านบาท จากคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังซ้ำซาก ซึ่งบริเวณดังกล่าวถือเป็นจุดรับมวลน้ำจำนวนมากที่ไหลจากพื้นที่สูงเข้าสู่เมืองพัทยา จนทำให้เกิดเป็นปัญหาน้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง

ส่วนแผนจัดทำแก้มลิงบนพื้นที่ลำรางสาธารณะขนาด 2 ไร่ บริเวณปากซอยเขาน้อย โดยจะขุดสระ เพื่อให้สามารถรองรับน้ำฝนปริมาณกว่า 12,000 ลบ.ม.ก่อนเข้าสู่สถานีสูบที่จะมีการติดตั้งปั๊มน้ำ จำนวน 6 เครื่อง สำหรับสูบส่งน้ำเข้าไปยังท่อระบายน้ำขนาด 1,800 มม. ตามถนนเลียบทางรถไฟตลอดความยาวประมาณ 3,500 เมตร แก้ปัญหาน้ำท่วมขังซอยเขาน้อย และฝั่งพัทยา

ทั้งนี้ปั๊มทั้ง 6 เครื่องจะมีอัตรากำลังการสูบสูงสุดกว่า 9 ลบ.ม.ต่อวินาที และผันน้ำไปลงยังคลองเสื้อแผ้ว และคลองนาเกลือ เพื่อลดปริมาณน้ำจำนวนมากที่น้ำจะไหลบ่าข้ามฝั่งเข้าท่วมเมืองพัทยา โดยเฉพาะบริเวณถนนสุขุมวิท ซอยบงกช และซอยบัวขาว โดยได้เริ่มสัญญาตั้งแต่วันที่ 25 ธ.ค.2563 และจะสิ้นสุดสัญญาในวันที่ 17 ส.ค.2565