+ประชาสัมพันธ์

อบอุ่นคับคั่ง นักการเมือง ขรก.ร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิด ปีที่ 79 “สันต์ศักดิ์ จรูญ งามพิเชษฐ์”

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ,นายชาญยุทธ เฮงตระกูล อดีตเลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและครอบครัว และครอบครัว , นายบรรลือ กุลวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา , นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา , นายมาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ , นายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง พร้อมด้วยกลุ่มพลังมวลชนจากหลายแวดวง นำกระเช้ามาร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิดปีที่ 79 ของ นายสันต์ศักดิ์ จรูญ งามพิเชษฐ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข อย่างอบอุ่น พร้อมร่วมทำบุญโรงแรมดราก้อน บีช รีสอร์ท โรงแรมหรูริมหาดจอมเทียน

จากนั้น พระสงฆ์จากวัดสามัคคีบรรพ 9 รูป ร่วมสวดเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมกันถวายภัตตาหารเพลพระภิกษุสงฆ์ ก่อนที่จะมาร่วมออกมารับประทานอาหารที่ล้วนเป็นของดีของอำเภอสัตหีบและอำเภอบางละมุงแทบทั้งสิ้น

สำหรับประวัติ นายสันต์ศักดิ์ จรูญ งามพิเชษฐ์ มีชื่อเดิมว่า จรูญ งามพิเชษฐ์ เกิดเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2484 ที่จังหวัดชลบุรี เป็นบุตรของนายเลี่ยงชั้น แซ่โง้ว กับนางเต้าหู้ แซ่เบ๊ จบการศึกษาชั้นมัธยมปลาย จากโรงเรียนชลราษฎรอำรุง จังหวัดชลบุรี และปริญญาด้านบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยบูรพา ระดับปริญญาโท ด้านรัฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง และหลักสูตรการเมืองการปกครอง ระดับสูง จากสถาบันพระปกเกล้า นอกจากนั้นยังได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล และมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นแปซิฟิค แคลิฟอร์เนี

นายสันต์ศักดิ์ งามพิเชษฐ์ สมรสกับนางพัชรา งามพิเชษฐ์ (เสียชีวิต) มีบุตร 5 คน ได้แก่ 1. นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดชลบุรี อดีตรองนายกเมืองพัทยา ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม 2.นายเอกสิทธิ์ งามพิเชษฐ์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งนายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา 3.นายเสกสรรค์ งามพิเชษฐ์ 4.นางสาวไอลดา งามพิเชษฐ์ และ 5.นายคมกฤษ งามพิเชษฐ์

ชลบุรี ในระหว่างปี พ.ศ. 2525 จนถึง พ.ศ. 2526 จากนั้นได้เข้าสู่งานการเมืองระดับชาติ โดยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2526 เป็นสมัยแรก และได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส. อีกหลายสมัย ต่อมาในรัฐบาลของพลเอกสุจินดา คราประยูร จึงได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และต่อมาในปี พ.ศ. 2549 ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดชลบุรี กระทั่งในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2554 ได้เข้าร่วมงานการเมืองกับ ส.ส.กลุ่มชลบุรี ในนามพรรคพลังชล โดย นายสันต์ศักดิ์ จรูญ งามพิเชษฐ์ ได้ลงสมัคร ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 1 ของพรรค และได้รับแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2557 ลงสมัครรับเลือกตั้งในระบบบัญชีรายชื่อของพรรคพลังชล แต่การเลือกตั้งครั้งดังกล่าว เป็นโมฆะตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ในปี พ.ศ. 2561 นายสันต์ศักดิ์ พร้อมกับสมาชิกของพรรคพลังชลจำนวนหนึ่ง จึงย้ายไปสังกัดพรรคพลังประชารัฐ
ศศิร์พัฒกรณ์ – ข่าว / วรัญญา – ภาพ