ร้านพอดี-ดีพอ แกงราดข้าว จัดหมี่โบราณ 300 กล่อง มอบให้บุคลากรทางการแพทย์ รพ.บางละมุง

ที่ ร้านพอดี-ดีพอ แกงราดข้าว ข้างโรงพยาบาลบางละมุง ได้จัดทำข้าวกล่อง จำนวน 300 กล่อง เพื่อมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลบางละมุงทั้งหมด ที่ปฏิบัติงานเมื่อวันที่ 1 พ.ค.2564 เพื่อเป็นกำลังใจในการสู้วิกฤตโควิด-19 ในระลอกสาม ที่เกิดการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว มีผู้ติดเชื้อจำนวนมาก ทำให้ทุกภาคส่วนต่างได้รับผลกระทบถ้วนหน้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรทางการแพทย์ ต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างหนักในการดูแลรักษาผู้ป่วย

ดังนั้นผู้มีจิตศรัทธา ประกอบไปด้วย นางสาวลีลานุช ศรีดอกจันทร์ นายนพดล ทพลนุสิทธิ์ นายจิรายุ อุเบกขานนท์ นางสาวพิงพร ยงประภาส และร้านข้าวแกงพอดี-ดีพอ จึงร่วมกันทำอาหารกล่องจำนวน 300 กล่อง เป็นผัดหมี่แดงโบราณ มาแจกให้กับบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลบางละมุงทุกคน โดยเริ่มแจกตั้งแต่เวลา 11.30 น.

สำหรับโครงการแจกอาหารบุคลากรทางการแพทย์ ทางกลุ่มได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 5 โดยเริ่มแจกตั้งแต่ช่วงวิกฤตโควิด-19 ในรอบแรก เพื่อเป็นการสร้างกำลังใจ และเป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบความรู้สึกดีๆให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่ต่อสู้กับวิกฤตโควิด-19 ในครั้งนี้