+บริหารท้องถิ่น

ผ่านฉลุย ! ผบก.กต.2จต.ตรวจประเมิน สภ.เมืองพัทยา แนะทำงานร่วมท้องถิ่น

ที่ สภ.เมืองพัทยา จ.ชลบุรี (วันที่ 19 ส.ค.63) พล.ต.ต.สุริยศักดิ์ อัตวรอนันต์ ผู้บังคับการกองตรวจราชการ 2 สำนักงานจเรตำรวจ (ผบก.กต.2จต) พร้อมคณะเดินทางมาตรวจราชการยัง สภ.เมืองพัทยา จ.ชลบุรี โดยมี พ.ต.อ.เขมรินทร์ พิศมัย ผกก.สภ.เมืองพัทยา และข้าราชการตำรวจ สภ.เมืองพัทยา ร่วมให้การต้อนรับ

ตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติที่กำหนดให้มีการตรวจราชการหน่วยในปกครอง เพื่อรับทราบข้อเท็จจริงและสถานการณ์อันจะนำไปประกอบการพิจารณาสั่งการแก้ไข ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารราชการ เพื่อให้เกิดผลดีแก่หน่วยงานราชการและอำนวยความสงบสุขแก่ประชาชนยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ การตรวจตามแบบการตรวจราชการของสำนักงานจเรตำรวจ รวม 5 ด้าน คือ 1.ด้านการบริการทั่วไป 2.ด้านการอำนวยความยุติธรรมทางอาญา 3.ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 4.ด้านการควบคุมและจัดการจราจร และ 5.ด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากร รวมถึงการตรวจยุทธวิธี และข้อสั่งการ ผบ.ตร.

พล.ต.ต.สุริยศักดิ์ อัตวรอนันต์ ผู้บังคับการกองตรวจราชการ 2 สำนักงานจเรตำรวจ กล่าวว่า ในขณะนี้เมืองพัทยายังไม่มีนักท่องเที่ยว ทั้งตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรร่วมมือกันแก้ไขปัญหาร่วมกันโดยเฉพาะในเรื่องลูกระนาดตามถนนหนทาง รวมทั้งเรื่องระบบไฟส่องสว่าง ที่อาจเกิดปัญหาต่อการจราจรที่จะทำให้สูญเสียชีวิตและทรัพย์สินได้ ควรถือโอกาสร่วมมือกันในตอนนี้เพื่อพร้อมรับการท่องเที่ยวใหม่หลังวิกฤตโควิด-19 ดีกว่าเกิดปัญหาแล้วมาแก้ไขทีหลัง

อย่างไรก็ตามในการตรวจราชการ สภ.เมืองพัทยา ประจำปี 2563 ของคณะกองตรวจราชการ 2 สำนักงานจเรตำรวจในครั้งถือนี้ จากการประเมินเบื้องต้นส่วนตัวแล้วมีความพึงพอใจสูงมาก เพราะเจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมอยู่ก่อนแล้ว ในภาพรวมของสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยามีความพึงพอใจ 80-90% ซึ่งจะได้เน้นย้ำให้มีการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นกว่านี้ต่อไป.