-ชุมชนสิ่งแวดล้อม

วันเดียวได้ขยะกว่า 300 กก.!ธนาคารขยะชุมชนวัดช่องลม เปิดรับฝากขยะรีไซเคิล เปลี่ยนเป็นรายได้คืนสู่ชุมชน

เมื่อวันที่ 18 ส.ค.63 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.ถึงเวลา 12.00 น.ที่จุดตั้งธนาคารขยะชุมชนวัดช่องลม เมืองพัทยา ได้เปิดทำการรับฝากขยะรีไซเคิลแลกเงินประจำเดือนสิงหาคม 2563 โดยมีคณะกรรมการชุมชนวัดช่องลมแบ่งหน้าที่การทำงานเรื่องต่างๆ ทั้งงานรับขยะรีไซเคิล งานแบ่งประเภทขยะ ชั่งน้ำหนักขยะ และรวบรวมขยะ รวมถึงจดบันทึกการนำฝากขยะลงไปในรายการของสมุดคู่ฝากที่แสดงบัญชีรายบุคคลของผู้เข้าร่วมโครงการ

ในการเปิดทำการธนาคารขยะชุมชนวัดช่องลมในวันนี้ พบว่าชาวบ้านในชุมชนทยอยนำขยะรีไซเคิลมาฝากกับธนาคารขยะกันอย่างต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการชุมชนจะแบ่งประเภทขยะรีไซเคิลที่ทำความสะอาดและคัดแยกแล้ว รวมทั้งขยะรีไซเคิลที่ยังไม่ผ่านกระบวนการคัดแยก โดยมีการชั่งน้ำหนักแบ่งประเภทอย่างชัดเจน ก่อนติดต่อบริษัทรับซื้อของเก่ามารับไปจำหน่าย และนำรายได้มาแบ่งสรรปันส่วนและแบ่งคืนให้ชาวบ้านตามรายการนำฝาก

นายรุ่งโรจน์ โล่ห์ทองคำ ผู้จัดการธนาคารขยะชุมชนวัดช่องลม เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมด้วยว่า ชาวบ้านในชุมชนนำขยะรีไซเคิลมานำฝากกับธนาคารขยะชุมชนเป็นประจำทุกเดือนจนกลายเป็นชีวิตประจำวันไปแล้ว ทำให้ชาวบ้านรู้คุณค่าและรู้จักใช้สอยสิ่งของอย่างคุ้มค่าเพื่อบำรุงให้สิ่งแวดล้อมทางทะเลและในชุมชนชนดีขึ้น โดยวันนี้ชาวบ้านนำฝากขยะรีไซเคิลรวมทั้งสิ้น 309.5 กิโลกรัม แบ่งเป็นขยะประเภทแก้ว 104.7 ก.ก. ขยะพลาสติก 121.2 ก.ก. ขยะโลหะ-อโลหะ 53.5 ก.ก. และขยะกระดาษอีก 30.2 ก.ก.