ปากท้องคนรอไม่ได้ ผปก.วอล์คกิ้งสตรีท เอาใจนักเที่ยวเปิดให้รถจอด-สัญจรผ่านได้24ชม.

เมื่อเวลา 20.00 น.วันที่ 7 ส.ค.2563 นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยกลุ่มผู้ประกอบการโครงการวอล์คกิ้งสตรีท พัทยาใต้ และกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวพัทยา สภ.เมืองพัทยา เจ้าหน้าที่กิจการพิเศษเมืองพัทยา ร่วมกันทำพิธีเปิดถนนวอล์คกิ้งสตรีทพัทยาใต้ เพื่อเป็นการบรรเทาและผ่อนปรนด้านการท่องเที่ยวโดยจะมีการเปิดพื้นที่ถนนคนเดินเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถเดินรถสัญจรผ่านไปมาได้ตลอด 24 ชม.จากเดิมที่มีการกำหนดปิดถนนตั้งแต่เวลา 19.00-04.00 น.ของทุกวัน

ด้าน นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา กล่าวว่าก่อนหน้านี้มีการหารือกันกับผู้ประกอบการในพื้นที่โครงการถนนคนเดินวอล์คกิ้งสตรีท ที่ปัจจุบันต้องปิดกิจการชั่วคราวมาเป็นเวลานานเพราะไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาใช้บริการทำให้ต้องประสบปัญหาเรื่องของรายได้และการว่างงานเป็นจำนวนมาก เนื่องจากพื้นที่แห่งนี้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญด้านการท่องเที่ยวของเมืองพัทยาแต่ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่จะเป็นชาวต่างชาติ ที่ปัจจุบันยังไม่มีการเปิดเส้นทางการบินหรืออนุญาตในการเดินทางข้ามประเทศและสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั้งนี้จากผลการหารือร่วมได้มีการเสนอแนะแนวทางการดำเนินกิจการภายในวอล์คกิ้ง สตรีท ให้เปลี่ยนไปจากเดิมซึ่งจะเน้นให้นักท่องเที่ยวภายในประเทศเข้ามาใช้บริการมากขึ้น โดยจากการที่ทดลองเปิดถนนในช่วงที่ผ่านมานั้นพบว่าจะมีลูกค้าชาวไทยเข้ามาใช้บริการเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นจึงเห็นควรให้เปิดใช้ถนนวอล์คกิ้ง สตรีท ต่อไป โดยอนุญาตให้รถยนต์สามารถสัญจรผ่านได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวด้วยการอำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวชาวไทยสามารถเข้าถึงภายในพื้นที่ได้มากยิ่งขึ้น

พร้อมกันนี้เมืองพัทยาจะเสริมโครงการในการจัดเทศกาลอาหารและเครื่องดื่มเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในพื้นที่วอล์คกิ้ง สตรีท โดยจะประสานความร่วมมือไปยัง กระทรวงวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ในการที่จะมาจัดกิจกรรมต่อไป สำหรับการเปิดถนนครั้งนี้จะเน้นไปในการประชาสัม พันธ์ที่นักท่องเที่ยวจะสามารถเดินทางมาเที่ยวโดยนำยานพาหนะสัญจรผ่านหรือจอดเพื่อใช้บริการในวอล์คกิ้งสตรีทได้ เพียงแต่จะบังคับให้สัญจรเป็นแบบวันเวย์ ห้ามขับสวนทางทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุ