+ชุมชนสาธารณสุข

สธ.หนองปรือ เปิดพื้นที่จำหน่ายนำสินค้าพื้นบ้าน กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน

ที่บริเวณโดมสวนสุขภาพเทศบาลเมืองหนองปรือ กองสาธารณสุขเทศบาลเมืองหนองปรือ จัดกิจกรรมส่งเสริมและกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนขึ้น โดยใช้ชื่อโครงการ ช้อป ชวน ชิม ขึ้น เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชน ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่เทศบาลเมืองหนองปรือ นำสินค้า และบริการ รวมถึงผักพื้นบ้านที่มีอยู่ มาจำหน่ายแก่ประชาชนทั่วไป เป็นการกระตุ้นรายได้ และส่งเสริมเศรษฐกิจภายในชุมชนให้มีความคึกคัก หลังจากที่พบว่า 3 เดือนที่ผ่านมา หลายครอบครัวประสบวิกฤตโควิด-19 ส่งผลให้ขาดสภาพคล่องทางการเงิน บางครอบครัวมีหนี้สินเกิดขึ้นโดยไม่ตั้งตัว ทางเทศบาลเลยจัดกิจกรรม ช้อป ชวน ชิม ขึ้น เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนและเกิดการหมุนเวียนด้านเศรษฐกิจเป็นอย่างดี

สำหรับพ่อค้าแม่ค้า หรือประชาชนในพื้นที่เทศบาลเมืองหนองปรือ ต้องการนำสินค้าและบริการมาจำหน่ายในโครงการ ช้อบ ชวน ชิม ของเทศบาลเมืองหนองปรือ สามารถติดต่อได้ที่กองสาธารณก สุขเทศบาลเมืองหนองปรือ โดยจะเปิดตลาดกระตุ้นเศรษฐกิจกันทุกวันพุธแรกของเดือน บรรยากาศในวันนี้พบว่าประชาชนต่างเดินเลือกซื้อสินค้ากันอย่างคึกคักเป็นอย่างมาก