ชาวเขาตาโลเฮ..หนองปรือเตรียมผุดสวนสาธารณะสวนแห่งใหม่ ประเดิมกิจกรรมชวนปลูกต้นไม้วันแม่

นายมาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหนองปรือ เปิดเผยหลังเดินทางไปบริเวณด้านหลังวัดเขาเสาธงทอง ม.10 เขาตาโล เพื่อตรวจสอบความพร้อมในการดำเนินปลูกไม้ยืนต้น เพื่อสร้างร่มเงาและปรับสภาพภูมิทัศน์ พื้นที่เขาให้มีความร่มรื่น และสร้างร่มเงา ให้กับพื้นที่ก่อนเข้าทำการพัฒนาว่า สำหรับพื้นที่ดังกล่าวในอนาคตทางเทศบาลเมืองหนองปรือจะได้ทำการจัดสร้างเป็นสวนสาธารณะแห่งที่ 5 ของหนองหรือ หลังจากที่ปัจจุบันพบว่ามีสวนสาธารระเกิดขึ้นแล้วถึง 3 แห่งด้วยกัน ซึ่งขณะนี้เตรียมดำเนินการก่อสร้างแห่งที่ 4 บริเวณอ่างเก็บน้ำมาบประชัน และในส่วนที่ 5 ก็คือบริเวณเขาตาโลแห่งนี้ บนเนื้อที่ 46 ไร่

ในอนาคตจะพัฒนาเป็นสวนสาธารณะที่มีความพร้อมและสามารถเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองปรือและใกล้เคียงได้ในอนาคต ขณะนี้ทางเทศบาลเตรียมเขียนแบบเพื่อขอรับการสนับสนุนจากองค์กรภาครัฐในการเสริมปอดแห่งใหม่ให้กับประชาชน ซึ่งจะบรรจุลานกีฬาหลากหลายชนิดเอาไว้ที่นี่ให้คนในครอบครัวทุกกลุ่มทุกวัยสามารถมาร่วมในการออกกำลังกายร่วมกันได้ และมาพักผ่อนหย่อนใจได้ แต่ก็คงจะต้องอาศัยระยะเวลาพอสมควรในการดำเนินการเขียนแบบและขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ โดยคาดว่าน่าจะสามารถที่จะดำเนินการก่อสร้างสวนสาธารณะแห่งที่ 5 เขาตาโลนี้ได้ประมาณปี 2565 ในงบประมาณ 50 ล้านบาท

ในเบื้องต้นในวันที่ 12 สิงหาคมนี้ หรือวันแม่แห่งชาติ ทางเทศบาลเมืองหนองปรือได้จัดซื้อต้นไม้ป่า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว ประมาณ 300 ต้น มาปลูกที่บริเวณสวนเขาตาโล ทั้งนี้เพื่อสร้างร่มเงาและสร้างความสวยงาม และเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ขณะนี้ทางเทศบาลเตรียมความพร้อมในการจัดซื้อต้นไม้เอาไว้เรียบร้อยแล้ว ประชาชนที่อยากเข้าร่วมกิจกรรมสามารถที่มาร่วมกิจกรรมการปลูกต้นไม่เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้ในวันที่ 12 สิงหาคมนี้