วันเสาร์, มิถุนายน 15, 2024
Latest:
+ชุมชนสาธารณสุข

โรคพิษสุนัขบ้าคร่าหนุ่มชล รายที่ 3 ปีนี้ สคร.6 ชลบุรี เตือนหากถูกสุนัขกัด ให้รีบฉีดวัคซีนทันที

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี เผยสถานการณ์ “โรคพิษสุนัขบ้า” พื้นที่เขตสุขภาพที่ 6 ปีนี้พบผู้เสียชีวิต 3 ราย รายล่าสุดไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าหลังถูก “ลูกสุนัข อายุ 3 เดือนกัด”

แพทย์หญิงวรยา เหลืองอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี กล่าวถึงสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในปี 2566 ล่าสุด ตุลาคม 2566 เขตพื้นที่สุขภาพที่ 6 หรือภาคตะวันออก พบผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าเพิ่มอีก 1 ราย เป็นเพศชาย อายุ 44 ปี ที่จังหวัดชลบุรี ถือเป็นผู้เสียชีวิตรายที่ 3 ของปีนี้ และเป็นรายที่ 5 ของประเทศ จากการสอบสวนโรคพบว่าผู้เสียชีวิตมีประวัติถูกลูกสุนัข อายุ 3 เดือนที่เลี้ยงไว้กัดเมื่อ สิงหาคม 2566 แต่ไม่ได้ไปพบแพทย์เพื่อรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแต่อย่างใด

จากกรณีนี้ขอเตือนว่า ประชาชนที่ถูกสุนัข แมว แม้จะเป็นเพียงลูกสุนัข ลูกแมว ก็ตาม หากถูกกัด ข่วน หรือเลียบริเวณแผล แม้เพียงเล็กน้อย ไม่มีเลือดออกที่แผล ก็อย่าชะล่าใจ ต้องรีบล้างแผล ด้วยน้ำและสบู่ให้สะอาด และรีบไปพบแพทย์ เพื่อรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า หากถูกกัดแล้วควรไปฉีดวัคซีนป้องกันทันที โดยเข็มแรกควรฉีดภายใน 24 – 48 ชั่วโมงหลังถูกกัด และต้องได้รับวัคซีนครบ 3 เข็มภายใน 7 วัน หลังได้รับวัคซีนเข็มแรก ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO) เพื่อให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันได้เพียงพอต่อการป้องกันโรค การฉีดวัคซีนให้ครบ 5 เข็ม จะทำให้มีภูมิคุ้มกันสูง คงอยู่ในระดับที่ป้องกันโรคได้นานอย่างน้อย 1 ปี สามารถไปรับบริการฉีดวัคซีนในสถานพยาบาลใกล้บ้าน และที่สำคัญควรกักสัตว์ที่กัดเพื่อดูอาการอย่างน้อย 10 วันยังมีประชาชนที่ยังไม่เห็นถึงอันตรายของโรคนี้ ทั้งที่เป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนที่เกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปี สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดสามารถนำเชื้อนี้สู่คนได้ทางน้ำลาย ผ่านการกัด ข่วน หรือเลียโดนผิวหนังเปิดหรือเป็นแผล

สัตว์ที่พบเป็นโรคพิษสุนัขบ้าบ่อยและเสี่ยงติดสู่คนมากที่สุดคือสัตว์เลี้ยง เช่น สุนัข และ แมว ทันทีที่เสี่ยงรับเชื้อต้องรีบไปพบแพทย์เพื่อรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้ครบตามจำนวน เพราะระยะฟักตัวหลังได้รับเชื้อไม่แน่ชัดขึ้นอยู่กับตำแหน่งและปริมาณเชื้อที่ได้รับ โดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 2 สัปดาห์ ถึง 2 เดือน บางรายอาจนานถึง 1 ปี หากปล่อยจนผู้ติดเชื้อแสดงอาการแล้วจะไม่สามารถรักษาได้ ต้องเสียชีวิตทุกราย โดยอาการที่จะแสดงส่วนใหญ่ คือ มักมีไข้ ปวดศีรษะ คันรุนแรงบริเวณบาดแผล คลุ้มคลั่ง กลัวแสง กลัวลม กลืนน้ำหรืออาหารลำบาก

แพทย์หญิงวรยา เหลืองอ่อน ผอ.สคร.6 ชลบุรี กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับประชาชนที่มีสัตว์เลี้ยง เช่น สุนัข และแมว ต้องนำสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนครั้งแรก เมื่อสัตว์เลี้ยงมีอายุ 2 – 4 เดือน แล้วฉีดซ้ำตามกำหนดทุกปี ไม่ควรปล่อยสัตว์เลี้ยงออกนอกบ้านตามลำพัง โดยไม่ใส่สายจูง หากพบสุนัขหรือแมวมีอาการดุร้ายหรือเซื่องซึมจนป่วยตายผิดปกติ ขอให้รีบแจ้งปศุสัตว์ในพื้นที่หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทันที เทคนิคการลดความเสี่ยงถูกสุนัขกัด หรือทำร้าย ควรยึดหลักคาถา 5 ย. คือ อย่าแหย่ ให้สุนัขโมโห โกรธ อย่าเหยียบ หาง หัว ตัว ขา หรือทำให้สุนัขหรือสัตว์ต่างๆ ตกใจ อย่าแยก สุนัขที่กำลังกัดกันด้วยมือเปล่า อย่าหยิบ ชามข้าวหรือย้ายอาหาร ขณะที่สุนัขกำลังกินอาหาร และอย่ายุ่ง หรือเข้าใกล้กับสุนัข หรือสัตว์ต่างๆ นอกบ้านที่ไม่มีเจ้าของหรือไม่ทราบประวัติ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานพยาบาลใกล้บ้าน.