-covid-19ชุมชน

กรมอานามัยตรวจความพร้อมศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาตินงนุชพัทยา

นายแพทย์ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ นายสราญโรจน์ สุทัศน์ชูโต ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการภูมิภาค ภาคกลางและภาคตะวันออก(สสปน.) และคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมชมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในกิจการประเภทอุตสาหกรรมไมซ์ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาตินงนุชพัทยา โดยมีนายกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุช

ทั้งนี้ นายแพทย์ดนัย เปิดเผยภายภายหลังเดินทางเข้าตรวจมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ การจัดงานประชุม งานแสดงสินค้า และงานนิทรรศการ อีกทั้งเพื่อรับรองความพร้อมสถานประกอบการและสร้างความมั่นใจในการดำเนินกิจกรรมและการจัดงานไมซ์ ว่า สวนนงนุชได้ดำเนินการ โดยเฉพาะการเตรียมพื้นที่ในการรองรับการพี่น้องประชาชน ทั้งที่จะมาประชุมสัมมนาและพักอาศัย สามารถที่จะดำเนินการได้ตามที่ ศบค.กำหนด โดยความมั่นใจในการดูแลมาตรการเหล่านี้ถือเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้การผู้ใช้บริการมีโอกาสรับเชื้อได้น้อยมาก ทั้งยังเป็นการให้ประชาชนได้ตระหนักถึงการสวมหน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้าอยู่ตลอดเวลา ขณะอยู่ในพื้นที่รวมถึงการเว้นระยะห่าง การทำความสะอาดในจุดที่มีการสัมผัสบ่อย และการล้างมืออยู่บ่อยๆ

นายแพทย์ดนัย กล่าวอีกว่า ต้องให้ความสำคัญด้านความสะอาดของสถานที่ ทั้งก่อนและหลังการให้บริการ ผู้จัดงาน พนักงานและผู้เข้าร่วมงานสวมหน้ากากตลอดเวลา จัดให้มีจุดบริการล้างมือหรือแอลกอฮอล์เจลหรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรคที่เพียงพอ มีการเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร ควบคุมจำนวนผู้ร่วมกิจกรรมไม่ให้แออัด ตามเกณฑ์ตามขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4 ตารางเมตรต่อคน การลงทะเบียนไทยชนะเพื่อเป็นยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด ก่อนเข้าและออกจากสถาน ซึ่งหากเกิดเหตุไม่คาดฝันมีผู้ติดเชื้อในพื้นที่มนห่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งก็จะสามารถติดตามคนที่อยู่ในพื้นที่เพื่อตรวจสอบว่ามีโอกาสรัยเชื้อหรือ จากบทพิสูจน์การเกิดเหตุการณ์ที่จังหวัดระยอง ทางเจ้าหน้าสามารถจะดำเนินการและแก้ไขปัญหาดูแลพื้นเหล่านั้นได้มีมาตรฐาน โดย ณ ขณะนี้ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า เกือบ 7,000 คนที่ผ่านการตรวจยังไม่มีใครติดเชื้อเลยแม้แต่รายเดียว