+บริหารท้องถิ่น

“บิ๊กแป๊ะ” แจงเหตุน้ำท่วมขังในเมืองพัทยา ยันตอนนี้ย่นเวลาระบายน้ำไวขึ้น

นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา แจงเหตุน้ำท่วมขังในเมืองพัทยาเมื่อเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา แม้จะมีการดำเนินโครงการวางท่อระบายน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ว่า จากกรณีที่เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคมที่ผ่าน พบมีปริมาณน้ำฝนมากกว่า 60 มิลิเมตร ส่งผลทำให้พื้นที่เมืองพัทยาประสบปัญหาน้ำท่วมขังรอการระบาย อีกทั้งในขณะนี้เมืองพัทยาได้มีการดำเนินการโครงการวางท่อระบายน้ำแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ที่เกิดปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก ซึ่งการดำเนินการในแต่ละโครงการนั้นยังไม่เสร็จสมบูรณ์ ทั้งการดำเนินการโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำเขาตาโลแก้ปัญหาน้ำท่วม ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการวางท่อเลียบถนนรางรถไฟไปยังนาจอมเทียนและในส่วนของการวางท่อที่จะไปคลองนาเกลือและกระทิงลายอยู่ระหว่างการดำเนินการทำให้มวลน้ำที่ลงมาจากพื้นที่สูงฝั่งหนองปรือลงมายังพื้นที่เมืองพัทยาเป็นจำนวนมาก ส่งผลทำให้เกิดน้ำท่วมขังในเมืองพัทยาอยู่

แต่ด้วยระยะเวลาของการระบายน้ำท่วมขังในเมืองพัทยาขณะนี้ใช้ระยะเวลาไม่นานเหมือนเช่นที่ผ่านมา จากเดิมจะใช้ระยะเวลาในการระบายน้ำจะอยู่ที่ 2 ชั่วโมง แต่ปัจจุบันการระบายน้ำอยู่ที่ 45 นาทีเท่านั้น ทำให้ความเสียหายที่เกิดขึ้นลดน้อยลงจากการระบายน้ำที่รวดเร็วขึ้น อย่างเช่นการดำเนินการโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมชายหาดเมืองพัทยา ที่ได้ดำเนินแล้วเสร็จ และยังเห็นว่ามีการท่วมขังของน้ำอยู่เวลาที่ฝนตกหนักต่อเนื่องแต่ระยะเวลาในการระบายน้ำของการท่วมขังสั้นลงและระบายน้ำได้รวดเร็วขึ้นและเป็นไปตามเป้าหมายที่เมืองพัทยาได้ตั้งเป้าไว้

นายกเมืองพัทยา กล่าวอีกว่า ส่วนการจัดทำแผนแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังของเมืองพัทยาในขณะนี้ยังไม่เบ็ดเสร็จแต่อย่างใด เนื่องจากยังมีแผนใหญ่การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมของกรมโยธาธิการและผังเมืองที่ได้มีการออกแบบการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังของเมืองพัทยาเสร็จเรียบร้อยแล้ว คาดว่าหากมีการวางท่อระบายน้ำเสร็จสมบูรณ์และมีการปรับปรุงในส่วนขอปั๊มน้ำตามสถานีสูบ ต่าง ๆในเมืองพัทยาซึ่งขณะนี้เกิดความชำรุดเสียหายเป็นจำนวนมาก โดยในบางสถานีสูบน้ำของเมืองพัทยาพบมีการชำรุดเสียหายไปเกือบครึ่ง ทำให้การสูบน้ำระบายน้ำเป็นไปด้วยความล่าช้า ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าหากมีการปรับปรุงปั๊มตามสถานีสูบน้ำต่าง ๆในจุดระบายน้ำมีการใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพจะทำให้การระบายน้ำของเมืองพัทยาได้รวดเร็วขึ้นอีกทางทำให้ระยะเวลาการระบายน้ำสั้นลงและในบางจุดที่เคยท่วมขังอาจจะไม่มีเลย