+บริหารท้องถิ่น

เมืองพัทยา ขอเวลา1เดือน วางท่อระบายน้ำลงสู่ทะเลเสร็จ เล็งทำ ที่จอดรถตลาดนาเกลือ แก้รถติด

ชลบุรี (24 กรกฏาคม 2563) นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา เปิดเผยความคืบหน้าในการจัดสร้างที่จอดรถ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในพื้นที่นาเกลือ และนักทอ่งเที่ยว ว่าขณะนี้มีความความพร้อมเป็นอย่างมาก ปัจจุบันตลาดลานโพธิ์นาเกลือ เป็นสถานที่ๆนักท่องเที่ยวเข้าจับจ่ายซื้ออาหารทะเลเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงวันหยุดยาว จะเกิดปัญหาการจราจรติดขัดเป็นอย่างมาก ยิ่งในช่วงนี้ลานจอดรถบริเวณหน้าตลาดรถไม่สามารถเข้ามาจอดได้เหมือนเดิม เนื่องจากมีการจัดทำระบบระบายน้ำลงสู่ทะเล จะจอดรถได้เฉพาะที่บริเวณหลังตลาด ดังนั้นหากโครงการก่อสร้างที่จอดรถของเมืองพัทยา แล้วเสร็จจะสามารถแก้ไขปัญหาเรื่องที่จอดรถ และปัญหาการจราจรติดขัดในช่วงวันหยุดยาวได้เป็นอย่างดี

รองนายกเมืองพัทยา กล่าวอีกว่า สำหรับการก่อสร้างท่อระบายน้ำฝนลงทะเล ที่บริเวณลานจอดรถลานโพธิ์นาเกลือนั้น น่าจะเหลือระยะเวลาในการก่อสร้างประมาณ 1 เดือนจะแล้วเสร็จ ซึ่งหากไม่เสร็จทันเวลาที่กำหนดก็จะต้องถูกปรับจนกว่าจะแล้วเสร็จ ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าน่าจะเสร็จทันตามระยะเวลาแน่นอน และหลังจากสร้างเสร็จสำนักสาธารณสุขเมืองพัทยา จะเข้ามาจัดระเบียบตลาดตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุข เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเข้มข้นต่อไป.