“มาย ไชนิตย์” นำกลุ่มเรารักษ์หนองปรือ เดินแนะนำตัวทีละบ้าน ชูผลงานที่ผ่านกับการทำงานแบบมืออาชีพ

ที่หมู่บ้านพัทยารุ่งเรือง เมื่อช่วงเย็นวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 นายมาย ไชยนิตย์ ผู้สมัครนายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ เบอร์ 2 พร้อมด้วย นางจำเนียร ไชยนิตย์ ประธานกลุ่มพัฒนาสตรีเมืองหนองปรือ และผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลเมืองหนองปรือ เขต 3 กลุ่มเรารักษ์หนองปรือ ประกอบไปด้วย เบอร์ 7 นายเมธาศิษฎ์ สมลา ,เบอร์ 8 นายวรกร พรมโสภา ,เบอร์ 9 นายแสงทอง แก่นประธูป ,เบอร์ 10 นายอำภู ขัตติยะ ,เบอร์ 11 นายเตียง อ่ำแห และเบอร์ 12 นางอารีย์ รอดหลำ ลงพื้นที่แจกแผ่นพับ ใบปลิว แนะนำตัวผู้สมัคร และแนะนำถึงนโยบายของกลุ่มเรารักษ์หนองปรือแก่พี่น้องในพื้นที่หมู่บ้านพัทยารุ่งเรือง

ทั้งนี้ในส่วนของหมู่บ้านพัทยารุ่งเรือน ถือว่าเป็นหมู่บ้านใหญ่ มีครัวเรือนกว่า 1,000 หลังคาเรือน และอยู่ในพื้นที่เขต 3 โดยบรรยากาศในการลงพื้นที่หาเสียงในวันนี้พบว่ามีในส่วนของประชาชนต่างออกมารับแผ่นพับใบปลิวกันอย่างยิ้มแย้มแจ่มใส ด้านผู้สมัครนายก เบอร์ 2 นายมาย และผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลเมืองหนองปรือ กลุ่มเรารักษ์หนองปรือ เบอร์ 7-12 ต่างพูดคุยทักทายและนำนำตัวผู้สมัครกับชาวบ้านอย่างเป็นกันเอง ด้านนางจำเนียร ไชยนิตย์ หลังบ้านของนายมาย ในฐานะประธานกลุ่มสตรี ก็พบปะกลุ่มสตรีในพื้นที่ร่วมกับผู้สมัครอย่างเป็นกันเอง

ผู้สมัครกลุ่มเรารักษ์หนองปรือ ยังได้ประชาสัมพันธ์นโยบายในด้านต่างๆ อาทิ ด้านสังคม การศึกษา สิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข แก่ประชาชนในพื้นที่หมู่บ้านพัทยารุ่งเรืองอีกด้วย โดยภาพรวมในการลงพื้นที่วันนี้พบว่าได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี พร้อมกันนี้ยังได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองหนองปรือ ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2563 นี้เวลา 08.00-17.00 น.