-ท่องเที่ยวเศรษฐกิจ

นายก PBTA ชี้ทหารอียิปต์ติดโควิด ทำท่องเที่ยวพัทยาชะงัก วอนรัฐเร่งสร้างความเชื่อมั่น

นายเอกสิทธิ์ งามพิเชษฐ์ นายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยว เมืองพัทยา(PBTA) เปิดเผยว่า หลังจากที่มีทหารอียิปต์ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ จังหวัดระยอง ทำให้ยอดจองห้องพักในเมืองพัทยาได้ถูกยกเลิกไปถึง 20-30 % ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงกับการท่องเที่ยวในเมืองพัทยา เนื่องจากนักท่องเที่ยวมีความเข้าใจว่าจังหวัดระยองอยู่ใกล้กับพื้นที่เมืองพัทยาและอาจจะกลายเป็นพื้นที่เสี่ยง แม้ในขณะนี้ธุรกิจการท่องเที่ยวพึงจะมีการขยับตัวมาได้ไม่นานก็รับไปชะงักอีกครั้ง

ทั้งนี้อยากจะให้รัฐบาลประชาสัมพันธ์และสร้างความมั่นใจให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว เดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่เมืองพัทยา เนื่องจาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19นั้น เป็นเชื้อไวรัสที่สามารถควบคุมและป้องกันได้ไม่อยากให้ประชาชนตื่นตระหนก ทั้งนี้ที่ผ่านมาผู้ประกอบการต่าง ฃๆทั้งในพื้นที่ระยองและพัทยาได้มีการศึกษาแนวทางการป้องกันของการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19อย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้บริการนักท่องเที่ยวได้ปลอดภัยจากเชื้อไวรัสดังกล่าว

นายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยว เมืองพัทยา เปิดเผยอีกว่า ทั้งนี้อยากจะให้นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่เมืองพัทยามีความมั่นใจว่ามาเที่ยวพัทยาปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งทางภาคธุรกิจจัดโปรโมชั่นต่าง ๆให้กับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวและพักผ่อนในเมืองพัทยา อาทิ โครงการพัทยา hot deal และ โครงการเราเที่ยวด้วยกันของรัฐบาล เป็นต้น ซึ่งเป็นโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้คนออกมาใช้จายกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ จึงอยากจะเชิญชวนนักท่องเที่ยวทุกคนเดินทางมาท่องเที่ยวในเมืองพัทยา ซี่งเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีกิจกรรมหลากหลายรูปแบบที่จะรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยว ทั้งการท่องเที่ยววัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวแบบครอบครัว