ผอ.รร.แจงเหตุปิดเรียน 5 วัน พบนักเรียนป่วยโรคไข้เลือดออก-ชิคุนกุนยา

จากกรณีที่โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา ออกหนังสือแจ้งหยุดเรียน แก่ผู้ปกครอง ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 มีใจความว่า โรงเรียนขอหยุดเรียน ตั้งแต่วันที่ 15-19 กรกฎาคม 2563 รวม 5 วัน สร้างความสงสัยแก่ผู้ปกครองเป็นอย่างมาก โดยพบว่ากระแสข่าวดังกล่าวได้แพร่ออกไปสร้างความสับสนในการสื่อสารแก่ผู้ปกครองเป็นอย่างมาก

นางอรุณรัตน์ สวัสดิ์ชุติตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา ได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวถึงที่มาของการประกาศปิดเรียน 5 วันนี้ ว่าเปิดมาจาก 2 กรณีคือ 1 ตั้งแต่เปิดเรียนมาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 จนถึงปัจจุบัน 15 กรกฎาคม 2563 รวมระยะเวลาในการเปิดเรียน 2 สัปดาห์ พบว่ามีนักเรียนที่ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก 10 ราย และ โรคชิคุนกุนยา 3 ราย ทางโรงเรียนมองว่าหากปล่อยไว้แบบนี้อาจจะส่งผลทำให้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคอาจจะเพิ่มมากขึ้นได้ ดังนั้นทางโรงเรียนจึงได้สั่งปิดโรงเรียน 3 วัน คือในวันพุธ – วันศุกร์ ส่วนอีก 2 วันก็เป็นวันเสาร์และวันอาทิตย์ ซึ่งเป็นวันหยุดอยู่แล้ว ทั้ง 3 วันนี้ทางโรงเรียนได้ทำการประสานเจ้าหน้าที่ของทางเทศบาลเมืองหนองปรือ มาทำการพ่นหมอกควัน รวมทั้งทำการปรับแต่งสถานที่ให้มีความโล่ง โปร่ง สบาย ไม่มีที่เพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย เพื่อเป็นการลดจำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออกและชิคุนกุนยา ทั้งนี้ทางโรงเรียนจึงได้สั่งหยุดเรียน 5 วันเพื่อพ่นยากำจัดยุงและทำความสะอาดโรงเรียนให้ปลอดจากเชื้อโควิด-19 ไปด้วย นอกจากนี้ยังมีกระแสข่าวออกมาว่ามีผู้ปกครองนักเรียนบางระดับชั้น เข้าไปในพื้นที่เสี่ยงโควิด-19 ของจังหวัดระยอง ซึ่งทางโรงเรียนเตรียมเช็คข้อมูลข่าวว่าเป็นนักเรียนระดับชั้นใด ก่อนที่จะประสานผู้ปกครองให้นักเรียนคนดังกล่าวหยุดเรียนตามลำดับ

ที่ผ่านมาทางโรงเรียนได้มีมาตรการในการป้องกันโควิด-19 อย่างเข้มงวด อาทิ โรงเรียนมีมาตรการคัดกรอง ครู นักเรียน และบุคลากร และผู้มาติดต่อก่อนเข้าโรงเรียนต้องมีการวัดไข้ และสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกคน จัดจุดล้างมือด้วยสบู่เหลวแอลกอฮอล์ พ่นยาฆ่าเชื้อก่อนนักเรียนเข้าห้องเรียนและหลังออกจากห้องเรียน ไม่จัดกิจกรรมที่เกิดการรวมกลุ่มกัน จัดอบรมครูรอบรู่สุขอนามัยในโรงเรียน สำหรับโรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ เปิดสอนนักเรียนระดับชั้นอนุบาล1 จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และจนถึงระดับอาชีวศึกษา ปัจจุบันมีนักเรียนอยู่ในความดุแลทั้งสิ้น 4,200 คน.