-ประชาสัมพันธ์

โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทรา มาริส รีสอร์ทฯ ร่วมกับเรือหลวงนเรศวร บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล

ที่ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทรา มาริส รีสอร์ท จอมเทียน( 16 กรกฎาคม 2563 ) นายชัยพันธุ์ ทองสุธรรม ผู้จัดการทั่วไปภาคพื้นที่ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต โดยมีนาวาเอกภาณุพันธุ์ รักษ์แก้ว ผู้บังคับการเรือหลวงนเรศวร นำคณะทหารเรือ พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร และพนักงานโรงแรมฯ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียง

ด้วยเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๘ พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทางโรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทรา มาริส รีสอร์ท จอมเทียน จึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้กระทำความดีตอบแทนสังคม และแสดงออกถึงความจงรักภักดี จึงได้จัดให้มีกิจกรรมบริจาคโลหิต ทำความดีด้วยหัวใจ ครั้งที่ 14 ถวายเป็นพระราชกุศล แด่ในหลวงรัชกาลที่ 10 โดยได้รับความร่วมมือจากเรือหลวงนเรศวร และภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 3 จังหวัดชลบุรี สภากาชาดไทย ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ตามนโยบายของโรงแรมฯ ในการดำเนินการจัดกิจกรรม บริจาคโลหิต เพื่อเพื่อนมนุษย์เป็นประจำทุกๆ 3 เดือน ภายใต้แนวคิด ยิ่งให้ ยิ่งมีสุขภาพที่ดี

นอกจากนี้กิจกรรมดังกล่าวยังเป็นการสำรองโลหิตให้กับเพื่อนมนุษย์ เนื่องในปัจจุบันมีผู้ป่วยจำนวนมากที่มีความต้องการโลหิต เพื่อใช้การรักษาโรคที่เกี่ยวข้องกับโรคเลือด และช่วยชีวิตสำหรับผู้ประสบอุบัติเหตุฉุกเฉิน ขณะที่ยอดบริจาคเลือดในครั้งนี้มีมากถึง 18,800 ซีซี

สำหรับสถิติในการบริจาคโลหิตของสภากาชาดไทย พบว่าจำนวนโลหิตภายในคลังเลือดนั้นยังมีน้อยกว่าความต้องการใช้โลหิตที่มี ณ ปัจจุบัน และด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ส่งผลกระทบให้มีผู้บริจาคโลหิตลดลงอย่างมาก ในส่วนภูมิภาคการบริจาคโลหิตลดลงถึง 15% ทำให้โลหิตขาดแคลนทั่วประเทศ ซึ่งในภาวะปกติจะต้องได้เลือดจำนวน 2,000 ยูนิต ต่อ 1 วัน การบริจาคโลหิตจึงเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และยังทำให้สุขภาพของผู้บริจาคมีความสมบูรณ์แข็งแรงอีกด้วย