มรภ.ยะลา เล็งดันเบตง เป็นต้นแบบการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและอุตสาหกรรมบริการสู่ความยั่งยืน

ยะลา (17 มิ.ย.2564) ที่ห้องประชุมสภา ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานประชุมขับเคลื่อนศูนย์ความเลิศด้านเศรษฐกิจฐานรากและอุตสาหกรรมและบริการ @เบตง โดยมี คณบดีและตัวแทน พร้อมด้วย ผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง ร่วมนำเสนอการจัดตั้งศูนย์ความเลิศด้านเศรษฐกิจฐานรากและอุตสาหกรรมและบริการ @เบตง (Social Lab @Betong) โดยมีวัตถุประสงค์ตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกปฏิบัติให้กับนักศึกษา รวมถึงพัฒนาและสร้างองค์ความรู้ 4 พันธกิจและนวัตกรรม และสร้างต้นแบบการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและอุตสาหกรรมบริการสู่ความยั่งยืน

โดยมีแผนดำเนินการพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรมและผ้าพื้นถิ่น การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน พัฒนาศักยภาพสมุนไพรท้องถิ่นเชิงพาณิชย์ พฤกษศาสตร์และความหลากหลายทางชีวภาพ โฮมสเตย์ (Homestay) เชิงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและเชิงเกษตร
ภาพ/ข่าว อับดุลหาดี เจ๊ะยอ อธิปบูรพา จ.ยะลา