+การศึกษาชุมชน

โรงเรียนมารีวิทย์ จัดไหว้ครูวิถี NEW NORMAL งดรวมกลุ่ม-ไร้พานไหว้ครู

ที่โรงเรียนมารีวิทย์พัทยา เมื่อวันที่13 ก.ค.2563 ที่ผ่านมา ทางโรงเรียนกำหนดให้เป็นวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 โดยเป็นพิธีไหว้ครู ระดับชั้นอนุบาล -ม.1/ม.2-ม.6 (ห้องคี่) ส่วนในวันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563 เป็นพิธีไหว้ครูของระดับชั้น ม.2-ม.6 (ห้องคู่)

สำหรับบรรยากาศในการไหว้ครู ประจำปี 2563 นี้ แตกต่างกันไปจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 ที่ผ่านมา ทำให้ต้องมีการเว้นระยะห่างในการใช้ชีวิตประจำวัน รวมถึงกิจกรรมต่างๆ รวมไปถึงการไหว้ครู ที่ในปีการศึกษา 2563 นี้ ทางโรงเรียนมารีวิทย์พัทยา ได้มีการปรับวิถีในการปฏิบัติตัว งดการไหว้ครูในภาพรวม รวมทุกชั้น เปลี่ยนเป็นการไหว้ครูวิถีใหม่แบบ NEW NORMAL แทน โดยรูปแบบกิจกรรมไหว้ครู คือให้นักเรียนทุกคนในห้องชมความสำคัญของงานพิธีไหว้ครู พร้อมร่วมกล่าวบทสวดวันไหว้ครูและปฏิญาณตน ในรูปแบบ NEW NORMAL โดยกิจกรรมต่างๆนักเรียนได้ทำพร้อมกันภายในห้อง และพิธีการในการไหว้ครูทุกชั้นเรียนได้ทำพร้อมกันผ่านวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์

หลังพิธีไหว้ครูเสร็จสิ้น นักเรียนแต่ละคนที่ได้นำพวงมาลัยมาไหว้ครูนั้นต่างนำดอกไม้ร่วมไหว้ครูกับอย่างเป็นระเบียบและเว้นระยะห่าง ซึ่งถือเป็นวิถีการไหว้ครูแบบใหม่ที่ต้องมีการปรับตัว ตามวิถี NEW NORMAL ซึ่งทุกห้องเรียนจะไม่มีพานไหว้ครูประจำห้อง จะมีก็เพียงแต่พวงมาลัยที่นักเรียนแต่ละคนมีให้กับครูประจำ