จร.พัทยา ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ อำนวยความสะดวกการจราจรเปิดเทอมวันแรก

เมื่อเช้าวันที่ 1 กรกฎาคม ซึ่งเป็นวันที่โรงเรียนในพื้นที่เมืองพัทยาเปิดภาคเรียนพร้อมกันทุกโรงเรียน สภาพการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนในหลายเส้นทางติดขัดเล็กน้อย รถเคลื่อนตัวช้า ประกอบกับบางพื้นที่สภาพผิวการจราจรตลอดเส้นทาง มีโครงการสายไฟฟ้าลงดินและก่อสร้างปรับปรุงทางเท้า บริเวณถนนพัทยาใต้ โดยจุดที่ประสบปัญหาการจราจรติดขัด จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาคอยอำนวยความสะดวกและกระจายรถ เพื่อแก้ปัญหา

ที่ บริเวณหน้าโรงเรียนเมืองพัทยา 8 (พัทธยานุกุล) เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร สภ.เมืองพัทยา พร้อมด้วยกำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจ และอาจารย์ของโรงเรียน มาคอยโบกรถอำนวยความสะดวกให้ผู้ปกครองและค่อยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร เพื่อรอรับนักเรียนลงจากรถที่ผู้ปกครองมาส่ง คอยกันรถให้นักเรียนข้ามถนนทางม้าลายหน้าโรงเรียน เพื่อความปลอดภัย และลดปัญหาการจราจรติดขัดสะสม

สำหรับการอำนวยความสะดวกการจราจร บริเวณหน้าโรงเรียน ในเขตความรับผิดชอบสภ.เมืองพัทยานั้น ทุกๆวันของการเปิดเรียนจะมีการจัดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร อำนวยความสะดวก ดูแลความปลอดภัย และอำนวยการจราจรให้แก่นักเรียน ผู้ปกครองและผู้สัญจรไป อีกทั้งเพื่อลดปัญหาการจราจรติดขัด บริเวณหน้าโรงเรียน ทั้ง 12 โรงเรียนในเขตความรับผิดชอบของสภ.เมืองพัทยา โรงเรียนละ 1 นายร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศกิจเมืองพัทยา โดยแบ่งออกเป็น 2 ช่วงเวลา คือ ช่วงเช้าตั้งแต่เวลา 07.00น-08.30 น.และช่วงเย็นตั้งแต่เวลา 15.30 น.ถึงเวลา 16.30 น.