+covid-19ท่องเที่ยวเศรษฐกิจ

ยังต้องรอ! เจ้าท่าพัทยา ยันเรือเฟอรี่ข้ามฝากพัทยา-หัวหิน ยังงดบริการชั่วคราว

นายเอกราช คันธโร ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 6 สาขาพัทยา เปิดเผยถึงการให้บริการเรือเฟอรี่ข้ามฟากพัทยา-หัวหิน ที่มีการขนถ่ายผู้โดยสารข้ามจังหวัดว่า ในขณะนี้กรมเจ้าท่าได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการเรือเฟอรี่ข้ามฝากพัทยา-หัวหิน ให้หยุดประกอบการเป็นการชั่วคราวไปก่อน ซึ่งเป็นไปตามคำสั่งคณะกรรมการติดต่อโรคจังหวัดจังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นการป้องกันมีการเคลื่อนที่ของประชาชนข้ามจังหวัด

ผอ.สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 6 สาขาพัทยา กล่าวอีกว่าส่วนเรือบรรทุกสิ่งของหรือเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆ อนุญาตให้เดินรถได้ตามปกติ มีเพียงเรือโดยสารที่บรรทุกผู้โดยสารข้ามจังหวัด ที่ยังหยุดให้บริการชั่วคราวไปก่อน โดยการพิจารณาในขั้นต่อไปต้องให้มีการสอดคล้องกับคำสั่งของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค.ในระยะเวลาที่เหมาะสมในการรองรับสถานการณ์ รวมถึงการจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ในการรองรับการให้บริการเรือเฟอรี่ข้ามฝากพัทยา-หัวหิน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 อีกทั้งการพิจารณาการผ่อนปรนนั้นจะต้องขึ้นอยู่กับการพิจารณาคำสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อของจังหวัดนั้นอีกด้วย ซึ่งในส่วนของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรีในขณะนี้ ยังไม่ได้มีการผ่อนปรนในเรื่องของเรือโดยสารข้ามจังหวัดแต่อย่างใด