วันอาทิตย์, มิถุนายน 16, 2024
Latest:
+ชุมชน

กรมที่ดินเปิดสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ @ชลบุรี จันทบุรี ตราด ระยอง นครราชสีมา รวมนำร่องเฟสแรก 20 จังหวัด

ที่สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี ต.บางปลาสร้อย อ.เมือง จ.ชลบุรี นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมที่ดิน เป็นประธานเปิดสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ต่างสำนักงานแบบออนไลน์ E-lands 5 จังหวัด คือ ชลบุรี จันทบุรี ตราด ระยอง และจังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย นางสาวฐิติลักษณ์ คำพา นายชัยพร แพภิรมย์รัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ร่วมต้อนรับ ภายในงานมี นายบุญนาก ถิระสวัสดี เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี และเจ้าพนักงานที่ดิน อีก 4 จังหวัด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดชลบุรี และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมที่ดิน เผยว่า การเปิดสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ ต่างสำนักงานแบบออนไลน์ ในครั้งนี้เป็นการเปิดสำนักงานออนไลน์เพิ่มเติม 5 จังหวัด ชลบุรี จันทบุรี ตราด ระยอง และจังหวัดนครราชสีมา รวมทั้งหมดเป็น 20 จังหวัด 139 สำนักงานนำร่อง ซึ่งประชาชนผู้ใช้บริการสามารถมาจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมต่างสำนักงานแบบออนไลน์ได้ โดยไม่ต้องเดินทางไปต่างจังหวัด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน สร้างความสะดวก สบาย รวดเร็ว และยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับประชาชน ตามนโยบายรัฐบาลที่ต้องการให้ส่วนราชการ ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาเพิ่มประสิทธิภาพปรับปรุงการทำงานของภาครัฐให้เป็นรัฐบาลดิจิทัล ทำให้ประชาชนสามารถได้รับบริการจากรัฐได้สะดวกมากยิ่งขึ้น ส่งผลต่อประเทศชาติในด้านการประเมินบรรยากาศของการดำเนินธุรกิจและการลงทุน B – Ready (Business Ready) ทำให้นานาชาติเกิดความมั่นใจในการเข้ามาลงทุนในประเทศมากยิ่งขึ้น