+covid-19ชุมชน

สบายใจได้! 48 ไทยจากไต้หวันไร้ไข้ เข้ากักตัว@โรงแรมแกรนด์ เบลล่า

ที่ โรงแรมแกรนด์ เบลล่า คนไทยที่เดินทางกลับจากประเทศไต้หวัน จำนวน 48 แบ่งเป็นหญิง 19 คน ซึ่งเป็นคนท้อง 13 คน และชาย 29 คน ได้เดินทางมายังสถานที่กักตัวเพื่อสังเกตอาการ สำหรับผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ ( State quarantine ) ด้วยรถบัส 2 คัน ซึ่งถือเป็นกลุ่มแรก โดยทั้งหมดจะต้องผ่านการคัดกรองโรค ด้วยการวัดไข้ การฆ่าเชื้อด้วยแอลกอฮอล์ พร้อมตรวจบัตรประชาชน ก่อนขึ้นห้องพัก ซึ่งคัดแยกชาย-หญิง ห้องละ 1 คน โดยคนไทยที่กลับมาทั้งหมดจะถูกกักตัว 14 วัน เพื่อเฝ้าดูอาการตามแผนรับมือไวรัสโควิด-19 โดยเบื้องต้นทั้ง 48 คน ที่เข้ากักตัวไม่มีไข้แต่อย่างใด

ผู้ที่ถูกกักตัว จะอยู่ได้ในพื้นที่เฉพาะด้านในห้องพักเท่านั้น โดยมีเจ้าหน้าที่ทหาร จากกองพันเสนารักษ์ ที่ 1 และเจ้าหน้าที่ทีมแพทย์พยาบาลโรงพยาบาลอานันทมหิดล คอยดูแลและให้คำหากคนไทยที่เข้ากักตัวตลอด 24 ชั่วโมง โดยสถานที่กักตัวเพื่อสังเกตอาการที่โรงแรมแกรนด์ เบลล่า จะใช้ระบบออโต้แท๊กในการดูแล และสอบถามอาการของผู้ที่เข้ากักตัว ผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ ในแต่ละห้องพัก ทั้งนี้หากมีอาการเร่งด่วนจะมีการโทรสอบถามอาการและหาพบไข้สูงก็จะส่งต่อผู้ป่วยไปโรงพยาบาลบางละมุง ซึ่งเป็นโรงพยาบาลคู่ขนานในการกักตัวเพื่อสังเกตอาการ สำหรับผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ ของโรงแรมแกรนด์ เบลล่า

สำหรับโรงแรมแกรนด์ เบลล่า เปิดสถานที่กักตัวเพื่อสังเกตอาการ สำหรับผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ ( State quarantine ) มาตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 มีคนไทยที่เดินทางจากต่างประเทศเข้ากักตัวเพื่อสังเกตอาการมาแล้ว 294 คน จาก 4 ประเทศ ประกอบด้วย ประเทศจอร์เจีย เมียนมา ตุรกี และสิงคโปร์ ซึ่งที่ผ่านมาการเข้ากักตัวของคนไทยที่เดินทางกลับมาจากประเทศนั้น ส่วนใหญ่จะประสบปัญหาด้านสุขภาพจิต ความเครียดและนอนไม่หลับ ทีมแพทย์-พยาบาลจะค่อยติดตามอาการและดูแลอย่างใกล้ชิด

ทั้งนี้สถานที่กักตัวเพื่อสังเกตอาการ สำหรับผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ ( State quarantine ) ที่ โรงแรมแกรนด์ เบลล่า อยู่ในความรับผิดของกองทัพบก สามารถรองรับคนไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศได้ถึง 352 คน