-covid-19ชุมชน

ผู้ช่วยรมว.วธ.พร้อมคณะบริหารเมืองพัทยาร่วมเติมเต็มตู้ปันสุข

ที่บริเวณหน้าศาลาว่าการเมืองพัทยา (11 มิถุนายน 2563) นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วย นายบรรลือ กุลละวณิชย์ นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ธนาคารกสิกรไทย ร่วมกันนำอาหารแห้ง มาเติมในส่วนของตู้ปันสุขที่ทางธนาคารกสิกรนำมาตั้งไว้ทั่วเมืองพัทยา เพื่อช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนจากวิกฤติโควิด-19

สำหรับโครงการตู้กับข้าวคนไทย แบ่งปันยิ้มสู้ด้วยกัน เป็นโครงการที่ธนาคารกสิกรไทย ร่วมส่งมอบความสุขให้กับคนไทยทั่วประเทศ โดยทางธนาคารได้ตั้งตู้ปันสุขไปแล้วกว่า 60 ตู้ทั่วประเทศ ส่วนในพื้นที่เมืองพัทยา มีตู้ปันสุขจำนวน 6 ตู้ วางตามจุดต่างๆ ทั่วเมืองพัทยาโดยแต่ละสาขาของธนาคารฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบในการเติมของแห้งในตู้ และประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าของธนาคาร รวมถึงผู้ใจบุญร่วมนำอาหารแห้งมาเติมในตู้ปันสุขด้วย