สั่งปิดท่าเรือพัทยา งดรับนักท่องเที่ยวขึ้นเกาะล้าน เลี่ยงการแพร่ระบาดโควิด-19

จากกรณีที่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ในประเทศจนมีผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมาก ซึ่งกรณีดังกล่าวส่งผลให้สถานประกอบการส่วนใหญ่ต้องปิดตัวลงเพื่อเป็นการป้องกันตามนโยบายของภาครัฐ ขณะที่พื้นที่เมืองท่องเที่ยวอย่างพัทยาพบว่าได้รับผลกระทบจากกรณีดังกล่าวเป็นอย่างมาก เนื่องจากสถานบริการ สถานประกอบการ ห้างสรรพสินค้า สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญหลายแห่ง และอื่นๆที่เป็นปัจจัยหลักในการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวก็ต้องปิดเป็นการชั่วคราวเช่นกัน กิจการหลายแห่งต้องบอกเลิกจ้างพนัก งานแบบถาวรและชั่วคราว โดยยังไม่สามารถระบุได้ว่าสถานการณ์นี้จะเกิดขึ้นนานสักเท่าใด

ผู้สื่อข่าวอธิบบูรพา รายงาน ว่าในส่วนของพื้นที่ชุมชนบ้านเกาะล้าน ม.7 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ซึ่งถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของเมืองพัทยา ซึ่งแต่เดิมจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางไปพักผ่อนกว่าวันละ 1 หมื่นคน ก็ต้องปิดพื้นที่ลงเช่นกัน ตามคำสั่งของคณะกรรมการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี

จากการลงพื้นที่สำรวจบริเวณท่าเทียบเรือท่องเที่ยวพัทยาใต้ (แหลมบาลีฮาย) เมืองพัทยา จ.ชลบุรี พบว่าเรือโดยสารข้ามฟากทั้งหมดหยุดให้บริการรับส่งนักท่องเที่ยว เพื่อเดินทางสู่เกาะล้านอย่างเป็นทางการ แบบไม่มีกำหนดตั้งแต่วานนี้ แต่จะมีเรือโดยสารรับส่งชาวบ้านที่พักอาศัยอยู่บนพื้นที่เกาะล้าน และบนฝั่งที่ต้องเดินทางข้ามฟาก เพื่อไปประกอบอาชีพและทำธุระเพียงวันละ 2 เที่ยว ประกอบด้วยรอบ 7.00 น.ที่เดินทางสู่เกาะล้าน และรอบ 11.00 น.จะเดินทางกลับสู่ฝั่งเมืองพัทยา

ขณะที่เรือโดยสารประเภทอื่นๆทั้งเรือสปีดโบ๊ต เรือตกปลา เรือสำราญ และเครื่องเล่นกิจการทางน้ำทุกประเภท ยุติการให้บริการทั้งหมด เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 และดำเนินการตามนโยบายของภาครัฐอย่างเข้มข้น.
อธิบดี บุญชารี รายงาน
#ข่าวอธิปบูรพา #ข่าวเมืองพัทยา #ข่าวจังหวัดชลบุรี #โควิด19