+ชุมชนสาธารณสุข

7 กลุ่มเสี่ยง 3 ชุมชน ตบเท้ารับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2020 ไม่มีค่าใช้จ่าย

ที่สุเหร่าต้นกระบก เมื่อวันที่ 8 มิ.ย.2563 นางณอัญญา จันทรากาศ เจ้าหน้าที่ส่วนควบคุมโรค สำนักการสาธารณสุขเมืองพัทยา นำทีมเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ สำนักการสาธารณสุขเมืองพัทยา เข้ามาบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 2020(3 สายพันธุ์) ให้กับ 7 กลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ 3ชุมชน ประกอบด้วยชุมชนชัยพรวิถี , ชุมชนกระบก 33 และชุมชนสุเหร่าต้นกระบก อันเป็นหนึ่งในมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่ ที่จะกลับมาแพร่ระบาดในช่วงหน้าฝนนี้

สำหรับ 7 กลุ่มเสี่ยงที่ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค สธ.เมืองพัทยา ให้ความสำคัญ เนื่องจากเป็นกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงสูงที่อาจติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ได้ง่าย และหากเจ็บป่วยแล้วอาจมีอาการรุนแรงกว่าคนทั่วไป ประกอบด้วย1.หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป 2.เด็กอายุ 6 เดือนถึง 2 ปี 3.บุคคลที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป 4.บุคคลที่เป็นโรคอ้วน น้ำหนัก 100 กิโลกรัม 5.ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ 6.ผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง 7.ผู้ที่เป็นโรคเรื้อรัง อาทิ ปอดอุดกั้น หอบ หืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบำบัด และเบาหวาน ซึ่งประชาชนในสามชุมชนต่างเข้าใจและมารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่กันเป็นจำนวนมาก