+covid-19ชุมชน

รพ.สต.มาบประชัน กำชับ อสม. เฝ้าระวังผู้ป่วยโควิด-19 คุมเข้มตลาดห้ามการ์ดตก

ที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลมาบประชัน เมื่อวันที่ 8 มิ.ย.2563 นายวิรัตน์ แดงมณี ประธาน อสม.รพ.สต.มาบประชัน นำอสม.ในพื้นที่เข้าร่วมประชุม อสม.ประจำเดือนมิถุนายน โดยมี อสม.เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง และมีการเว้นระยะห่างตามมาตรการของภาครัฐ

ตามที่ภาครัฐได้เน้นย้ำในเรื่องของการเฝ้าระวังเรื่องของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทย พบว่าปัจจุบันไม่มีผู้ป่วยในประเทศมานานกว่า 14 วันแล้ว ซึ่งส่วนใหญ่พบว่าผู้ที่ติดเชื้อ เป็นผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ แต่บุคคลเหล่านี้ก็จะถูกกักตัวยังสถานที่กักตัวของทางหน่วยงานราชการ ดังนั้นในส่วนของ อสม.เอง ในช่วงนี้ต้องทำหน้าที่ในการเฝ้าระวัง ผู้ที่เดินทางกลับต่างจังหวัด ว่าในพื้นที่ใกล้ชุมชนเรามีใครที่เดินทางกลับจากต่างจังหวัดแล้วพบว่ามีอาการไข้ หรือมีอาการที่ใกล้เคียงกับผู้ป่วยไวรัสโควิด-19 หรือไม่ หากพบให้รีบแจ้งเจ้าเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการทันที

นอกจากนี้ในส่วนของการเฝ้าระวัง และมาตรการในการเข้มงวดการเข้าออกตามตลาดสดนั้น พบว่าทางสาธารณสุขอำเภอบางละมุงนั้นยังคงเข้มงวด ถึงแม้ว่าจะไม่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ก็ตาม แต่ในเรื่องของการสวมใส่หน้ากากอนามัย การวัดอุณหภูมิลูกค้าที่เข้าไปใช้บริการในตลาด การสวมใส่หน้ากากอนามัยของแม่ค้าที่ขายของในตลาด ถือเป็นเรื่องสำคัญที่ทางสาธารณสุขอำเภอเน้นย้ำมาโดยตลอด ดังนั้นพบว่าพื้นที่ใดหละหลวมไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่ทางกระทรวงสาธารณสุข กำหนด ให้รีบแจ้งไปได้ที่สาธารณสุขอำเภอบางละมุง เพื่อร่วมป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเข้มงวดต่อไป