+covid-19ชุมชน

ทต.หนองปลาไหล ลุยเดินหน้ามอบถุงยังชีพให้ผู้สูงอายุ เด็ก คนพิการ

ที่เทศบาลตำบลหนองปลาไหล เมื่อวันที่5 พ.ค.ที่ผ่านมา นายภิญโญ หอมกลั่น นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองปลาไหล พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เดินหน้าส่งมอบกำลังใจแก่ผู้พิการ ผู้สูงอายุ เด็ก และครอบครัวที่มีฐานะยากจน ยากไร้ รวมถึงครอบครัวที่ประสบปัญหาจากวิกฤตโควิด-19 ด้วยการนำถุงยังชีพไปมอบให้ ในเบื้องต้นจำนวนกว่า 300 ราย ซึ่งมีทั้งข้าวสาร อาหารแห้ง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ที่ได้รับการบริจาคมาจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน รวมถึงพันธมิตรต่างๆ มาบรรจุแบ่งใส่ถุง ก่อนที่จะเดินหน้าทำการช่วยเหลือยังผู้ที่ได้รับผลกระทบ

สำหรับรูปแบบในการส่งมอบนั้น ทางเทศบาลเดินทางไปส่งมอบให้ถึงมือผู้ยากไร้ ตามรายชื่อที่ได้สำรวจ ซึ่งในการส่งมอบถุงยังชีพแบ่งไปตามเขตของสมาชิกสภาเทศบาลในแต่ละคน ทั้งนี้ในการส่งมอบของยังชีนพในครั้งนี้ นอกจากเป็นการช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนในเบื้องต้นแล้ว ยังเป็นการสอบถามความต้องการเพิ่มเติมที่จะให้ทางเทศบาลบาลช่วยเหลืออีกด้วย

ทั้งนี้ กลุ่มพันธมิตรหน่วยงานภาคเอกชน และ ประชาชนใดที่ต้องการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ยากไร้ สามารถติดต่อมาได้ที่เทศบาลตำบลหนองปลาไหล ในการบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้รายอื่นๆต่อไป