-กีฬา

ไร้คู่แข่ง! “อิทธิพล คุณปลื้ม” นั่งเก้าอี้นายกสมาคมวินด์เซิร์ฟแห่งประเทศไทย ต่อสมัยที่ 7

ที่ ห้องประชุมสำนักงานกฎหมาย แม็กนา คาร์ตาร์ สมาคมวินด์เซิร์ฟแห่งประเทศไทย มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 โดยมี พลเรือโท ศรายุทธ แดงเทศ อุปนายกสมคามวินด์เซิร์ฟแห่งประเทศไทย เป็นประธาน พร้อมด้วย นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ เลขาธิการสมาคมวินด์เซิร์ฟแห่งประเทศไทย คณะกรรมการสมาคม เข้าร่วมประชุมผ่าน แอพพลิเคชั่นซูม ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทอรนิกส์ พ.ศ. 2563 เนื่องมาจากการระเบาดของโรคโควิด-19

การประชุมในครั้งนี้ได้มีการรายงานผลการดำเนินงานและกิจกรรมของสมาคมฯ ในรอบปีที่ผ่านมา มีการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันต่างประเทศในรายต่างๆ ซึ่งนักกีฬาสามารถสร้างชื่อเสียงและผลงานให้กับทางสมาคมฯ ได้เป็นที่น่าพอ ใจอย่างมาก

ต่อจากนั้น ทางสมาคมกีฬาวินด์เซิร์ฟ แห่งประเทศไทย ได้กำหนดวาระการเลือกตั้งนายกสมาคม ประจำปี 2563-2567 โดยมีน.ส.พรรณนิภา มั่งมีผล รับหน้าที่เป็นประธานการประชุม ซึ่งที่ประชุมได้มีการเสนอ นายอิทธิพล คุณปลื้ม นายกสมาคมวินด์เซิร์ฟแห่งประเทศไทย ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ ต่ออีกสมัย ซึ่งในที่ประชุมไม่มีบุคคลใดเสนอชื่อบุคคลอื่นเพื่อทำหน้าที่นายกสมาคมฯเพิ่มเติมที่ประชุมจึงออกเสียงรับแบบเปิดเผย ให้นายอิทธิพล คุณปลื้ม ดำรงตำแหน่ง นายสมาคมกีฬาวินด์เซิร์ฟ แห่งประเทศไทย ต่อสมัยที่ 7 ด้วยมติที่เอกฉันท์ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ 4 ปี ระหว่าง ปีบริหาร 2563-2567 ทั้งนี้ทางสมาคมกีฬาวินด์เซิร์ฟ แห่งประเทศไทย จะดำเนินการจัดส่งคำสั่งแต่งตั้งและขอจดทะเบียนคณะกรรมการชุดใหม่กับการกีฬาแห่งประเทศไทย ตามระเบียบต่อไป