-บริหารท้องถิ่น

เมืองพัทยาปิ๊งไอเดียเตรียมเนรมิตชายหาดปลอดถังขยะ!

นายสุธีร์ ทับหนองฮี ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา เปิดเผยว่านายกเมืองพัทยา นายสนธยา คุณปลื้ม ได้มีแนวคิดย้ายถังขยะบริเวณริมชาหาดเมืองพัทยาออกทั้งหมด เพื่อสร้างภาพลักษณ์และจิตสำนึกการลดปริมาณขยะในเมืองท่องเที่ยว โดยกำหนดให้ตลอดฟุตปาธทางเดินเท้าสาธารณะริมชายทะเลเมืองพัทยาจะไม่มีการตั้งถังขยะแม้แต่ใบเดียว โดยจะปรับลดและเคลื่อนย้ายมายังอีกฝั่งถนน แต่ยังได้จัดให้มีโครงเหล็กยึดต้นไม้เพื่อแขวนถุงขยะบริการผู้ที่มาทำกิจกรรมริมทะเล นอกจากนี้ในส่วนของผู้ประกอบการร่มเตียงเองก็ต้องมีการจัดที่ถังขยะสำหรับผู้มาใช้บริการภายในล็อกของตนเองด้วยเช่นกัน

นายสุธีร์ กล่าวอีกว่า ในเร็ววันนี้เจ้าหน้าที่สำนักสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยาจะเดินทางเข้าไปเก็บข้อมูลเพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมผู้มาทำกิจกรรมริมทะเล และกำหนดจุดบริเวณติดตั้งโครงเหล็กแขวนถุงขยะเพื่อความเพียงพอและความเป็นระเบียบเรียบร้อย พร้อมกันนี้จะได้ประสานองค์กรการกุศลด้านสิ่งแวดล้อมเข้ามามีส่วนขับเคลื่อนในการใช้ผลิตภัณฑ์ทดแทนพลาสติกต่อไปด้วย