ใกล้เสร็จแล้ว!การก่อสร้างระบบระบายน้ำรวมน้ำเสียเขาพระตำหนัก คาดเรียบร้อยมิ.ย.นี้

หลังจากที่เมืองพัทยาได้ดำเนินการก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำและรวบรวมน้ำเสีย พื้นที่เขาพระตำหนัก ในการก่อสร้างวางท่อค.ส.ล.ขนาด1 เมตร ยาว 5,716 เมตร พร้อมบ่อพัก 461 บ่อ การก่อสร้างว่างท่อค.ส.ล. ขนาด 80 เมตร ยาว 5,730 เมตร พร้อมบ่อพัก 562 บ่อ งานก่อสร้างว่างท่อ HDPE ขนาด 1,000 มิลิเมตร ยาว 427 เมตรพร้อมบ่อพัก 12 บ่อ งานก่อสร้างว่างท่อ HDPE ขนาด 800 มิลิเมตร ยาว 120 เมตร พร้อมบ่อพัก 3 บ่อ งานก่อสร้างรวบรวมน้ำ จำนวน 4 บ่อ และงานก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. 45,500 ตารางกิโลเมตร งบประมาณ 93,000,000 บาท เริ่มกำเนินการก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2561 ถึง 13 มกราคม 2563 รวมระยะเวลา 570 วัน

ทั้งนี้การก่อสร้างที่ผ่านมาประสบปัญหาพบผู้ประกอบการมีการปลูกสิ่งก่อสร้างรุกล้ำทางสาธารณะจำนวนกว่า 10 ราย ซึ่งเมืองพัทยาได้ทำหนังสือแจ้งให้เจ้าของอาคาร ภายในซอยเกษตรสิน 9 ที่มีการปลูกสิ่งก่อสร้างรุกล้ำทางสาธารณะ ให้เร่งรื้อถอนสิ่งปลูกออก เพื่อจะก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำและรวบรวมน้ำเสีย พื้นที่เขาพระตำหนัก ไปเมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2563

ล่าสุด นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา เปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินการก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำและรวบรวมน้ำเสีย พื้นที่เขาพระตำหนักว่า การดำเนินการก่อสร้างขณะนี้นั้นใกล้จะเสร็จ100 % พบการล่าช้าภายในซอยเกษตรสิน 9 ที่มีการก่อสร้างอาคารรุกที่สาธารณะ และให้ผู้ประกอบการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออก ซึ่งในขณะนี้ผู้รับจ้างได้วางท่อระบายน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการคืนพื้นที่ผิวถนน ภายในซอยเกษตรสิน 9 รวมถึงการคืนพื้นที่ผิวถนนที่เหลือที่ผู้รับจ้างต้องคืนผิวถนนกลับคืนมาประมาณ 3,000 ตารางเมตร เพื่อให้เป็นไปตามสัญญาจ้างที่เมืองพัทยาได้กำหนดไว้

ทั้งนี้คาดว่าการดำเนินการก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำและรวบรวมน้ำเสีย พื้นที่เขาพระตำหนัก จะแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายนนี้ ซึ่งเพียงการดำเนินการก่อสร้างภายในซอยเกษตรสิน 9 ช่วงโรงแรมโคซี่บีชที่จะสามรถสัญจรไปมาเพียงครึ่งช่องการจราจรเท่านั้น ส่วนพื้นที่โดยรอบการก่อสร้างนั้นผู้รับจ้างได้คืนผิวจราจรหมดแล้วและประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้ตามปกติ