+บริหารท้องถิ่น

จ่อเลิกสัญญา! ก่อสร้างถนนพร้อมท่อระบายน้ำถนนเทพประสิทธิ์5 หลังปรับเงินรายวันครบเกณฑ์

นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา เปิดเผยถึงความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการก่อสร้างผิวถนนจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำถนนเทพประสิทธิ์ 5 เชื่อมซอยเทพประสิทธิ์ 7 ว่า หลังพบว่าการดำเนินการก่อสร้างล่าช้าไม่เป็นไปตามสัญญาที่เมืองได้ให้กับผู้รับจ้าง ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตและการสัญจรไปมาของประชาชนที่พักอาศัยในพื้นที่ดังกล่าวและพื้นที่ใกล้เคียง ก็ได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหลังจากนี้เมืองพัทยาจะกำหนดเส้นตายให้กับผู้รับจ้างหากยังไม่ดำเนินการก่อสร้างไปตามที่เมืองพัทยาได้กำหนด

ทั้งนี้ที่ผ่านมาพบมีการเปลี่ยนช่างก่อสร้างหลายครั้ง ทำให้การก่อสร้างเกิดความล่าช้ากว่าที่กำหนด อีกทั้งยังพบว่าในปัจจุบันผู้รับจ้างได้ขาดสภาพคล่องทางการเงิน หลังจากที่ผู้รับจ้างผิดสัญญาการก่อสร้างเมืองพัทยาได้เรียกปรับเงินรายวันกับผู้รับจ้างมาตั้งแต่หมดสัญญาจ้างในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา วันละ 2,000 กว่าบาท ซึ่งหากเกิน 10 % เมื่อไหร่ก็จะยกเลิกสัญญาจ้างโดยเด็ดขาดทันที นอกจากนี้พื้นที่ก่อสร้างยังเป็นพื้นที่ที่มีความคับแคบมีความกว้างเพียง 4 เมตร แต่ท่อที่นำมาวางมีขนาดใหญ่

รองนายกเมืองพัทยา เปิดเผยอีกว่า สำหรับการก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยเทพประสิทธิ์ 5 เชื่อมซอยเทพประสิทธิ์ 7 พร้อมก่อสร้างบ่อพักน้ำเสีย และน้ำฝนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยงบประมาณ 10,695,000 บาท (สิบล้านหกแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เริ่มดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2562 ระยะเวลาสิ้นสุด วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 รวมระยะเวลา 239 วัน ซึ่งขณะนี้ผู้รับจ้างได้ก่อสร้างอยู่แต่ด้วยมีคนงานที่น้อย ทำให้งานล่าช้า