ประมวลภาพ การแข่งขันกอล์ฟการกุศล ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ พ่อเมืองชลฯ โดยชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน อ.บางละมุง

ที่สนามกอล์ฟ สยาม คันทรี่ คลับ พัทยา โอลด์คอร์ส (24 ม.ค.65) นายวุฒิศักดิ์ สิงหเดโช นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกอล์ฟ การกุศล ชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านอำเภอบางละมุง ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

สำหรับวัตถุประสงค์การแข่งขัน เพื่อเป็นการเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทั้งฝ่ายปกครองท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงผู้ประกอบการหลากหลายสาขา สมาคม ชมรมต่างๆ ที่อยู่ในพื้นที่อำเภอบางละมุง ได้มีโอกาสร่วมกิจกรรม เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนทัศนคติ อันจะนำไปสู่การพัฒนาพื้นที่อำเภอบางละมุงในด้านต่างๆ

การแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภททีม 4 คน และประเภทบุคคล กติกาการแข่งขัน แข่งขันแบบ Stroke Play จำนวน 18 หลุม โดยคิดคะแนนแบบ Stableford ในการแข่งขันประเภทบุคคลจำกัดไฟล์ทและใช้ Handicap ตามระบบ 36 System มาแบ่งไฟล์ท และคำนวณผลการแข่งขันตาม Handicap Scale ของสนาม

ผู้ที่ตีโฮล์ดอินวัน จะได้รับรางวัลสร้อยคอทองคำหนัก 2 บาท หลุมละ 1 รางวัล โดยในวันนี้มีผู้สนใจส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน36 ทีมด้วยกัน.