ปิด8จุดคัดกรองเมืองพัทยาโล่ง ไร้ผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่

              พัทยา (4 พ.ค.63) นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เผยถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่เมืองพัทยาว่าหลังการดำเนินมาตรการล็อกดาวน์พื้นที่อย่างเข้มข้น ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2563 ในรอบแรกบริเวณรอบนอกเมืองพัทยา และระหว่างวันที่ 16 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2563  บริเวณรอบใน ทำให้ในวันนี้เมืองพัทยาไม่มีการตรวจพบผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ย่างเข้าสู่วันที่ 19 แล้ว ขณะที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ยังได้ประกาศให้ทราบว่าเมืองพัทยา เป็นเขตพื้นที่สีขาวถือว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ จากความร่วมมือร่วมใจจากทุกฝ่าย ทั้งภาคประชาชน และภาครัฐที่ร่วมกันดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 16 เม.ย.ที่ผ่านมา

ในวันนี้ นับเป็นวันสุดท้ายของการตั้งจุดคัดกรองในการล็อคดาวน์พื้นที่ จึงร่วมด้วยนายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง รวมทั้งคณะผู้บริหารเมืองพัทยา ออกเยี่ยมเยียนทั้ง 8 จุดคัดกรอง พร้อมกล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น อ.บางละมุง เจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ทุกสังกัด อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จิตอาสา บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลสนาม โรงพยาบาลบางละมุง และโรงพยาบาลเมืองพัทยา รวมเจ้าหน้าที่ประมาณ 1,600 คน ที่สละแรงกาย และเวลามาร่วมปฏิบัติภารกิจทุกวัน จนทำให้วันนี้พัทยาเป็นพื้นที่สีขาว ถือว่าเป็นความสำเร็จบนความร่วมมือของทุก ๆ ฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องประชาชน ในการให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี แม้จะเดินทางไม่สะดวกสบายเหมือนปกติ แต่ทุกคนก็ยังให้ความร่วมมือ

นอกจากนี้ นายกเมืองพัทยา ยังกล่าวขอบคุณสื่อมวลชนทุกแขนง ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลข่าวสาร ให้ความรู้กับประชาชน ในเรื่องต่าง ๆ จนทำให้ทุกอย่างผ่านพ้นไปด้วยดี  และประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่ง จนถึงวันนี้ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการปิดจุดคัดกรอง ในเวลา 18.00 น.