+ท่องเที่ยวพากิน-พาเที่ยว

เสร็จแล้ว! โครงการปรับภูมิทัศน์จุดชมวิวหาดตาแหวน แลนด์มาร์คใหม่ ดึงนักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติ

หลังจากที่เมืองพัทยาดำเนินการปรับภูมิทัศน์จุดชมวิวหาดตาแหวน เพิ่มแลนด์มาร์คที่สำคัญบนเกาะล้าน ให้นักท่องเที่ยวได้เก็บภาพบรรยากาศความสวยงามของหาดตาแหวนและภาพรวมของเกาะล้าน เป็นการสร้างจุดขายใหม่ให้กับเกาะล้านในการดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติ หลังสถานการณ์โควิดคลี่คลาย

ต่อมาเมื่อวันที่ 16 พ.ย. ผู้สื่อข่ายรายงานความคืบหน้าการปรับภูมิทัศน์จุดชมวิวหาดตาแหวนเกาะล้าน ว่า ขณะนี้ผู้รับจ้างได้ปรับปรุงจุดชมวิวทั้งชั้นบนและชั้นกลาง ที่ได้การดำเนินการก่อสร้างด้วยวิธีการนำดินลูกรังมาบดอัดให้แน่นและมีวัสดุยึดเกาะดินเพื่อลดปัญหาการพังทลายของชั้นดิน ด้วย ParaGrid Geogrids หรือตาข่ายเสริมกำลังดิน ที่นำมาปูชั้นดินทุกๆ 60 เซนติเมตร และบดอัดดินจนแน่น นอกจากนี้การปูผิวถนนชั้นบนของจุดชมวิวจะปูผิวถนนด้วยบล็อก คอนกรีต พร้อมปลูกต้นไม้ เพื่อกันการกัดเซาะหน้าดินตลอดแนวโครงการจุดชมวิวหาดตาแหวน

ขณะนี้ผู้รับจ้างได้ปรับภูมิทัศน์จุดชมวิวหาดตาแหวนเกาะล้าน ทั้งการทำลานสำหรับลงชมวิว การทำทางเดินชมธรรมชาติ ระยะทาง 100 เมตร เสร็จแล้ว นักท่องเที่ยวจะสามารถมองเห็นจุดชมวิวของหาดตาแหวนทั้งหมด โดยพื้นที่ที่ปรับภูมิทัศน์นั้นมีความเหมาะสม ทั้งเรื่องของความกว้างของถนนในการจัดการจราจรและการรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว อีกทั้งยังเป็นแลนด์มาร์คที่สำคัญอีกจุดของเกาะล้านที่นักท่องเที่ยวทุกคนที่เดินทางไปเกาะล้านจะต้องไปบริเวณจุดชมวิวหาดตาแหวน