ปลดล็อควันแรกคนรักสุขภาพแห่ออกกำลังกายตามสวนสาธารณะคึกคัก

              เมื่อช่วงเย็นวันที่ 4 พ.ค.2563 ผู้สื่อข่าวออกสำรวจบริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษาภูมิพลมหาราชา (สวนพ่อ)  หลังจากที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด-19 หรือ ศบค. แถลงเรื่องข้อกำหนดและมาตรการผ่อนปรน ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ฉบับที่ 4  โดยแนวทางการดำเนินการต้องคำนึงถึงด้านสาธารณสุขเป็นหลัก ด้านสังคมและเศรษฐกิจตามมา พร้อมยึดถือข้อกำหนดตามมาตร 9 แห่งพ.ร.ก.ฉุกเฉิน ฉบับที่ 1 ข้อ 11 สำหรับกิจการที่จะมีการผ่อนคลายมี 6 กิจกรรม คือ 1.ตลาด 2.ร้านจำหน่ายอาคาร 3. กิจการค้าปลีกส่ง 4. กีฬาสันทนาการ 5.ร้านตัดผม เสริมสวย 6. อื่นๆ เช่น ร้านตัดขนสัตว์ ร้านรับฝากเลี้ยงสัตว์

              ส่งผลให้ในวันนี้พบว่าบรรยากาศที่สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษาภูมิพลมหาราชา (สวนพ่อ) เริ่มคึกคัก   ประชาชนคนรักสุขภาพกลับมาออกกำลังกายกันอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งกิจกรรมส่วนใหญ่ที่ประชาชนมาใช้พื้นที่สวนสาธารณะ ในวันนี้คือ  กิจกรรม เดิน-วิ่ง ส่วนกิจกรรมอื่นๆ อาทิ  ฟุตบอล ฟุตซอล  ตะกร้อ  ยังไม่มีคนมาทำกิจกรรมแต่อย่างและประชาชนที่มาใช้พื้นที่ ต่างปฏิบัติตามมาตรการของภาครัฐอย่างเคร่งครัด