-covid-19ชุมชน

สรุปยอดชาวหนองปรือ ลงทะเบียนรับเงินเยียวยาต่ำกว่าเป้า คาดรู้ผลเร็วๆนี้

ชลบุรี ( 30 เมษายน 2563) นายนิยม เที่ยงธรรม รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหนองปรือ ในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19 ในพื้นที่เทศบาลเมืองหนองปรือ เปิดเผยถึงยอดผู้มาลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือกรณีได้รับผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19 ในพื้นที่เทศบาลเมืองหนอง 4 วันที่ผ่านมา คือตั้งแต่วันที่ 21-24 เมษายน 2563 แยกเป็นทีมที่ 1 ที่โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือ ยอดผู้ลงทะเบียนทั้งสิ้น 2,643 คน ทีมที่ 2 เวทีสวนสุขภาพเทศบาลเมืองหนองปรือ จำนวนทั้งสิ้น 3,103 คน ทีมที่ 3 โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน 2,304 คน ทีมที่ 4 วัดบุญสัมพันธ์ 2,026 ราย และ ทีมที่ 5 โรงเรียนบ้านทุ่งกลม 866 คน รวมทั้ง 4 วัน มีผู้มาลงทะเบียนทั้งสิ้น 10,942 ราย น้อยกว่ายอดที่ทางเทศบาลประมาณการณ์เอาไว้ จากจำนวนครัวเรือนทั้งหมดที่น่าจะมีผู้มาลงทะเบียนประมาณ 20,000 คน แต่พบว่าจำนวนผู้ที่ลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือหายไปเกือบครึ่ง อาจจะเป็นเพราะบางส่วนเป็นชาวต่างชาติ เจ้าของบ้านไม่มีสัญชาติไทย บางส่วนไม่มีทะเบียนบ้านในเขตเทศบาล รวมถึงบางส่วนเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ จึงไม่ได้มีมีสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือครั้งนี้

รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหนองปรือ กล่าวอีกว่าสำหรับภาพรวมการเปิดลงทะเบียนทั้ง 4 วันเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่มีปัญหาใดๆ มีเพียงวันแรกที่ประชาชนให้ความสนใจแห่ไปลงทะเบียนกัน เป็นจำนวนมากและเป็นการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เป็นวันแรกด้วย จึงทำให้การลงทะเบียนเกิดความล่าช้าไปบ้าง แต่เมื่อถึงวันสุดท้าย คนมาลงทะเบียนค่อนข้างบางตา ทั้งนี้คาดว่าในส่วนของการช่วยเหลือเงินเยียวยาครอบครัวละ 1000 บาท แต่ละครัวเรือนน่าจะได้รับสิทธิ์ในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมนี้ อย่างแน่นอน