วันสุดท้ายแล้ว.. ลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือพื้นที่หนองปรือ

ที่โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือ ( 23 เมษายน 2563) บรรยากาศการลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือกรณีได้รับผลกระทบจากควิด-19 วันที่ 3 ซึ่งก่อนหน้านี้ทางเทศบาลเมืองหนองปรือได้กำหนดให้เป็นวันสุดท้าย พบว่าสำหรับพื้นที่โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือนั้นประชาชนเริ่มบางตาลงไป เนื่องจากว่าในวันที่ 21 และ 22 เมษายนที่ผ่านมา ซึ่งเป็น 2 วันแรก หลังจากที่ประชาชนทราบข่าวต่างเดินทางมาลงทะเบียนกันอย่างคึกคัก ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ต้องทำงานกันอย่างเร่งรีบ เนื่องจากว่าไม่ต้องการให้มีการชุมนุมกันเกิดขึ้นเป็นเวลานาน โดยเจ้าหน้าที่ต้องจัดแถวด้วยการเว้นระยะห่าง 1 เมตร ส่งผลให้ 2 วันก่อนหน้านี้ แถวยาวออกไปถึงประตูรั้วโรงเรียน

สำหรับการช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในจังหวัดชลบุรีนั้น ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ เยียวยาครอบครัวที่ได้รับผลกระทบฯ ครอบครัวละ 1,000 บาท จะต้องผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของทางเทศบาล