วันอังคาร, มิถุนายน 25, 2024
+การศึกษาประชาสัมพันธ์ภาพข่าว

บางจาก ศรีราชา ร่วมกับ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว-ม.บูรพา ร่วมจัดโครงการ ZOO DAY CAMP บอกรักษ์สัตว์ป่า อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่1

ชลบุรี:ห้องประชุมศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรภาคตะวันออก (24 เมษายน 2567) เวลา 09.30 น.นายณรงวิทย์ ชดช้อย ผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ร่วมกับ นายอนุวัตร รุ่งเรืองรัตนากุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจโรงกลั่น ฯ พร้อมด้วย ดร.บัลลังก์ เนื่องแสง ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา พร้อมด้วยผู้บริหาร ร่วมเปิดการอบรมเยาวชนโครงการ ZOO DAY CAMPบอกรักษ์สัตว์ป่า อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 ซึ่งมีเยาวชน นักเรียน ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี จำนวน 40 คน และวิทยากรพี่เลี้ยง 15 คน จาก 11 โรงเรียน เข้าร่วมกิจกรรม และบริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน) ได้มอบงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานจัดกิจกรรมของสวนสัตว์ เป็นจำนวนเงิน 200,000 บาท

ด้านนายอนุวัตร รุ่งเรืองรัตนากุล กล่าวว่า โครงการความร่วมมือด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กับ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ได้ทำร่วมกันมาอย่างยาวนานกว่า 23 ปี ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนสื่อการเรียนรู้ ในพื้นที่จัดแสดงต่างๆ อาทิ กรงนกใหญ่ Forest of Asia, Cats complex เพื่อให้นักเรียน และประชาชนทั่วไปได้เข้ามาเที่ยวชม และเรียนรู้เรื่องสัตว์ป่าภายในสวนสัตว์ สนับสนุนโครงการสวนสัตว์สัญจร โดยการนำองค์ความรู้จากสวนสัตว์ไปให้น้องๆ ได้เรียนรู้กันถึงที่โรงเรียน และโครงการอบรม Zoo Day Camp ในครั้งนี้ ถือเป็นโครงการความร่วมมือที่สำคัญอย่างยิ่งระหว่างโรงกลั่นน้ำมันบางจาก ศรีราชา สวนสัตว์เปิดเขาเขียว และสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ร่วมกันจัดกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยความมุ่งมั่นให้เยาวชนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งสัตว์ป่า และสัตว์ทะเล อย่างรอบด้าน สร้างประสบการณ์ที่มีคุณค่าให้ทุกคนช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

นายณรงวิทย์ ชดช้อย ผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการ ZOO DAY CAMP บอกรักษ์สัตว์ป่า อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นการดำเนินการ ครั้งที่ 1 ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน) ด้วยวัตถุประสงค์หลัก เพื่อรณรงค์ให้เยาวชนเกิดความรักและหวงแหนต่อทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในชุมชน เป็นกำลังหลักในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนช่วยกันรณรงค์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เกิดชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน มีการรู้จักใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพสูงสุด จากการได้เข้ามาเรียนรู้ในสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ อันเป็นรากฐานของการพัฒนาเยาวชนในสังคมที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างความเข็มแข็งอย่างยั่งยืน ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก 3 หน่วยงานหลัก คือ บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน) สวนสัตว์เปิดเขาเขียว และ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมดำเนินงานมุ่งเน้นสร้างสรรค์สิ่งดีๆ เป็นประโยชน์ต่อสังคมมายาวนานกว่า 23 ปี เกิดการดูแลและช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนที่ตนเองอาศัยอยู่และช่วยกันอนุรักษ์ให้คงอยู่กับพวกเราตลอดไป