จับตาให้ดี! หลังแผนรื้ออาคาร”บ้านสุขาวดี”รุกที่สาธารณะ11ไร่สะดุด เหตุNGOโผล่ร้องศาลปกครองระยอง

จากกรณีที่เมืองพัทยานำกำลังเจ้าหน้าที่จากสำนักการช่างเมืองพัทยา และกำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจ ลงพื้นที่บริเวณอาคารริมทะเล “บ้านสุขาวดี” ม.2 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี เพื่อติดประกาศหมายผลการอุทธรณ์และประกาศคำสั่งของเมืองพัทยา กรณีการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่สาธารณะของ “บ้านสุขาวดี” ซึ่งได้มีการจัดทำประโยชน์และการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่จำนวน 1 อาคาร ขนาดเล็ก 2 อาคาร บริเวณที่ดินสาธารณะริมทะเลขนาดใหญ่จำนวน 11 ไร่ริมทะเลโดยไม่ได้รับอนุญาตและบุกรุกที่ดินสาธารณะประโยชน์ ซึ่งกรณีนี้ถือเป็นปัญหาเรื้อรังมาเป็นเวลานาน

จากทั้งนี้ได้สั่งการให้นายช่างตรวจเขตทำการปิดประกาศแจ้งผลการอุทธรณ์คำสั่งเมืองพัทยากรณีที่ทาง “บ้านสุขาวดี” ในนาม บ.เฮลท์ฟู้ดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) ที่ได้ร้องเรียนต่อคณะกรรมการอุทธรณ์จังหวัดชลบุรี ว่าคำสั่งเมืองพัทยาไม่ชอบด้วยกฎหมายสร้างความไม่เป็นธรรมและภาระแก่บริษัทฯ ด้วยที่ดินที่มีการระบุว่าเป็นที่สาธารณะนั้นเป็นที่ดินที่งอกจากโฉนดของทางบริษัทฯซึ่งเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ มีผลให้ทางบริษัทฯมีกรรมสิทธิ์แห่งทรัพย์สินนั้น และปัจจุบันยังคงเป็นข้อพิพาทระหว่างการขอออกโฉนดที่ดิน ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาอำเภอบางละมุง ซึ่งยังไม่แล้วเสร็จ ขณะที่อาคารทั้งหมดสามารถดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมายได้

แต่หนังสืออุทธรณ์ดังกล่าวพบว่าเจ้าของอาคารมีผู้ลงนามในหนังสือคำอุทธรณ์ในการยื่นร้องต่อคณะกรรมการจำนวน 2 รายนั้น หนังสือไม่ปรากฏการประทับตราสำคัญของทาง บริษัทฯ แต่อย่างใด จึงถือว่าเป็นการอุทธรณ์ที่ไม่มีผลผูกพันกับบริษัทฯจึงไม่เป็นผู้อุทธรณ์ที่ถูกต้อง และผู้ร้องทั้ง 2 มิใช้ผู้รับคำสั่งเจ้าพนักงานท้อง ถิ่นจึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 51 แห่ง พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร วินิจฉัยไม่รับอุทธรณ์ไว้พิจารณา

พร้อมกันนี้ได้ปิดหมายประกาศคำสั่งแบบ ค.7 ที่ลงนามโดยนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เพื่อให้ทำการรื้อถอนอาคารดังกล่าวภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือ ซึ่งหากพ้นกำหนดแล้วไม่มีการดำเนินการใดๆ เมืองพัทยาก็จะเข้าทำการรื้อถอนเอง ซึ่งหมายดังกล่าวครบกำหนดตั้งแต่วันที่ 9 เมษายนที่ผ่านมา และเมืองพัทยากำหนดระยะเวลาที่จะเข้าทำการรื้อถอนอย่างเป็นทางการในวันที่ 22 เมษายนนั้น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อถึงกำหนดรื้อถอน นายสุธรรม เพ็ชรเกตุ รองปลัดเมืองพัทยา รักษาราชการแทนปลัดเมืองพัทยา สั่งการให้นายเกียรติศักดิ์ ศรีวงษ์ชัย รองปลัดเมืองพัทยา นำเจ้าหน้าที่จากสำนักการช่างเมืองพัทยา และกำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจ ลงพื้นที่บริเวณอาคารริมทะเล “บ้านสุขาวดี” ม.2 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี อีกครั้ง โดยครั้งนี้มีการขนกำลังพร้อมอุปกรณ์รถแบ็คโฮ รถบรรทุก และเครื่องมือหนักเต็มอัตรา เพื่อเตรียมดำเนินการรื้อถอนอาคารตามกำหนดการ โดยมีตัวแทนจากทางบ้านสุขาวดี สื่อมวลชน จากแขนงต่างๆเข้าร่วมสังเกตการณ์เป็นจำนวนมาก

อย่างไรก็ตามมีรายงานว่าแผนในการรื้อถอนอาคารในส่วนของอาคาร A,B และ C โดยในส่วนของอาคาร A นั้นเป็นอาคารขนาดใหญ่ลักษณะเป็นอาคารโครงเหล็ก 2 ชั้น ขนาด 18.30x 55.30 เมตร จำนวน 1 หลัง และป้ายโครงสร้างเหล็กขนาด 10×13 เมตรจำนวน 2 ป้าย ถือเป็นอาคารขนาดใหญ่ที่รุกล้ำที่ดินสาธารณะ ขณะที่อาคาร B และ C นั้น ซึ่งเป็นอาคาร ค.ส.ล. ขนาด 35×40 เมตรจำนวน 1 หลัง และอาคาร ค.ส.ล. ขนาด 5×15 เมตรจำนวน 1 หลังบริเวณริมทะเล ที่ได้มีการก่อสร้างโดยไม่ได้รับอนุญาต และดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายในการเว้นระยะจากระดับน้ำทะเลขึ้นสูงขึ้นในระยะ 20 เมตรนั้น

ปรากฏว่าสุดท้ายเมืองพัทยายังไม่สามารถดำเนินการรื้อถอนอาคารรุกล้ำที่สาธารณะประโยชน์ได้ตามแผนการที่กำหนดไว้ เนื่องจากมีกรณีดังกล่าว นายอมรพิพัฒน์ ภูบาล ซึ่งระบุว่าเป็น ผอ.องค์กรตรวจสอบภาครัฐ เอกชน โดยประชาชน เพื่อประชาชน ได้ยื่นเอกสารสำเนาหนังสือแจ้งคำสั่งศาลปกครองระยอง ที่ทาง “บ้านสุขาวดี” ในนาม บ.เฮลท์ฟู้ดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) ที่ได้ยื่นคำร้องต่อศาลปกครองระยอง กรณีระบุว่าคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์จังหวัดชลบุรี ที่ไม่รับการอุทธรณ์เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย กระทั่งศาลปกครองมีคำสั่งทุเลาการบังคับตามคำวินิจฉัยอุทธรณ์ ที่วินิจฉัยไม่รับอุทธรณ์ไว้พิจารณาไว้จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเป็นอื่น

นายเกียรติศักดิ์ ศรีวงษ์ชัย รองปลัดเมืองพัทยา กล่าวว่าสำหรับการดำเนินการขั้นเด็ดขาดกับกรณีของบ้านสุขาวดีที่มีปัญหาการบุกรุกที่สาธารณะนั้น ในวันนี้ได้มีการนำกำลังเจ้าหน้าที่ และเครื่องมือเพื่อเตรียมดำเนินการอย่างเต็มกำลังตามกำหนดการซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย แต่ปรากฏว่าทางตัวแทนขององค์กรตรวจสอบภาครัฐ ได้ยื่นหนังสือสำเนาคำสั่งศาลปกครองระยอง ที่ทาง “บ้านสุขาวดี” ในนาม บ.เฮลธ์ฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด ได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งโดยระบุว่าคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์จังหวัดชลบุรีที่วินิจฉัยไม่รับการอุทธรณ์นั้นเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และศาลได้มีคำสั่งให้ทุเลาจนกว่าจะมีคำสั่งเป็นอื่นหรือคำพิพากษา

กรณีดังกล่าวทางเมืองพัทยาก็คงต้องปฏิบัติตามและน้อมรับตามคำสั่งของศาลปกครอง โดยจะมีการยกเลิกภารกิจในการรื้อถอนอาคารจนกว่าจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่นจากศาล อย่างไรก็ตามหนังสือที่นำมาแสดงเป็นเพียงสำเนา เมืองพัทยาจึงจะนำหนังสือดังกล่าวไปแจ้งความลงบันทึกไว้เป็นหลักฐานที่ สภ.บางละมุง

ขณะที่คำสั่งของศาลปกครองดังกล่าวเป็นการคุ้มครองในส่วนของตัวอาคารทั้ง 3 หลัง และเป็นการอุทธรณ์คำสั่งของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์จังหวัดชลบุรี ขณะที่กรณีของแนวเขตที่ดิน และแนวเขตถนนสาธารณะประโยชน์นั้น เมืองพัทยาได้ดำเนินการร่วมกับสำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาอำเภอบางละมุง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบและรังวัดเป็นมีแนวเขตและผังที่ดินอย่างชัดเจนแล้ว ดัง นั้นจึงได้มีการขุดเจาะผิวถนนตามแนวเขตเพื่อปักเสาคอนกรีตขนาด 2 เมตรเพื่อกันแนวไว้บางส่วน ก่อนจะนำกำลังและยกเลิกภารกิจดังกล่าว

มีรายงานเพิ่มเติมว่ากรณีของการทวงคืนที่ดินสาธารณะ “บ้านสุขาวดี” ถือเป็นกรณีที่ประชาชนให้ความสนใจ และได้ติดตามกระแสมาอย่างต่อเนื่องว่าภาครัฐจะดำเนินการสำเร็จและสามารถทวงคืนที่ดินสาธารณะได้สำเร็จตามที่ประกาศแจ้งไว้หรือไม่ หลังจากปล่อยปละละเลยให้มีการบุกรุกที่สาธารณะมาเป็นเวลานาน แต่สุดท้ายเมืองพัทยาก็ไม่สามารถบริหารจัดการ และบังคับใช้กฎหมายกับผู้บุกรุกได้แต่อย่างใด

ขณะที่อีกกระแสระบุว่าการปิดหมายคำสั่งรื้อถอนอาคารแบบ ค.7 ของ “บ้านสุขาวดี” ที่เมืองพัทยาได้ดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคมที่ผ่านมา และมีกำหนดระยะเวลาให้ทาง “บ้านสุขาวดี” ดำ เนินการรื้อถอนภายใน 15 วันซึ่งครบกำหนดไปตั้งแต่วันที่ 9 เมษายนนั้น พบว่าหลังครบกำหนดเมืองพัทยากลับไม่เข้าดำเนินการรื้อถอนตามขั้นตอน แต่กลับรอระยะเวลาการรื้อถอนมาเป็นวันที่ 22 เมษายน ซึ่งเลยกำหนดมาถึง 13 วันจนกระทั่งมีคำสั่งทุเลาจากศาลปกครองระยอง จนไม่สามารถทำการรื้อถอนอาคารตามแผนที่กำหนดไว้ได้ จึงเป็นอันที่จะต้องรอการดำเนินการกันต่อไปและก็ยังไม่สามารถระบุได้ว่าการทวงคืนที่ดินสาธารณะประโยชน์ที่เมืองพัทยาระบุว่ามีหลักฐานครบถ้วน และดำเนินการตามขั้นตอนของกฎ หมายอย่างจริงจังนั้นจะสำเร็จและเป็นผลอย่างเป็นรูปธรรมเมื่อไหร่.