เผยผลตั้งจุดคัดกรองคนเข้าพัทยา-ลุยตรวจหาเชื้อโควิด-19 กว่า 2 พันคน

นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา แถลงผลการดำเนินตั้งจุดคัดกรองเข้มข้น 8 จุด ว่า สำหรับวันนี้ 22 เมษายน 2563 ซึ่งถือว่าการดำเนินการตั้งจุดคัดกรองแบบเข้มของเมืองพัทยา หลังมีการปรับแนวทางการดำเนินการ รอบ 2 ในการตรวจหาผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยได้มีการดำเนินการมาแล้วครึ่งทางหลังได้มีการใช้ถนนสุขุมวิทตั้งจุดคักกรองก่อนเข้ามายังพื้นที่ด้านในเมืองพัทยา โดยตลอดระยะเวลาในการดำเนินการทั้ง 8 จุด ประกอบด้วย จุดที่ 1 หน้าโรงเรียนมารีวิทย์ จุดที่ 2 เมืองจำลอง จุดที่ 3 แยกพัทยาเหนือ จุดที่ 4 แยกพัทยากลาง จุดที่ 5 แยกพัทยาใต้ จุดที่ 6 แยกเทพประสิทธิ์ จุดที่ 7 แยกวัดบุณย์กัญจนาราม และจุดที่ 8 แยกชัยพฤกษ์ นั้นจากสถิติในการพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมถึงพื้นที่กลุ่มเสี่ยงทั้งหมดอยู่ในพื้นที่ชั้นในของเมืองพัทยา อีกทั้งผู้ที่ติดเชื้อทั้งหมดในเขตอำเภอบางละมุงส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ติดเชื้อจากการสัมผัสจากชาวต่างชาติที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง จึงมีความจำเป็นใช้ถนนสุขุมวิทเป็นการแบ่งแนวเขตการดำเนินการคัดกรองบุคคลก่อนจะเข้ามายังเมืองพัทยา รอบ 2

การดำเนินการที่ผ่านมาใช้กำลังพลประจำจุดคัดกรองทั้ง 8 จุด จากหลายหน่วยงาน ทั้งกำลังจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ 5 สภ.ในพื้นที่รอบเมืองพัทยา กำลังเจ้าหน้าที่จากอำเภอบางละมุง อปพร. และกำลังเจ้าหน้าที่จากเมืองพัทยา รวมทั้งสิ้น 458 คน ต่อวันในการหมุนเวียนการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้อยากจะขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่คนที่เสียสละเข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนี้ พร้อมทั้งขอขอบคุณหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาคเอกชนและประชาชน ทั้งนี้สำหรับผลการปฏิบัติจุดคัดกรองทั้ง 8 จุด ในระยะเวลา 7 วัน พบมีผู้ที่มีอุณหภูมิสูงเกิน 37.5 องศา เพียง 2 ราย ในจุดคัดกรองที่ 6 เทพประสิทธิและจุดคัดกรองที่ 2 หน้าเมืองจำลอง โดยเจ้าหน้าที่ประจำจุดได้นำส่งโรงพยาบาลบางละมุง เพื่อดำเนินการสอบสวนโรคตามขั้นตอนของสาธารณสุขต่อไป

นายกเมืองพัทยา เปิดเผยอีกว่า ทั้งนี้ช่วงที่มีการตั้งจุดคัดกรองทั้ง 8 จุด เมืองพัทยายังได้มีการดำเนินการควบคุมกับการตั้งจุดคัดกรองในการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการนำชุดตรวจ Lamp Test เพื่อค้นหาผู้ที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในการดำเนินการเชิงรุกไปตามกลุ่มเสี่ยงต่าง ๆ ทั้งกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ-ชาวไทย กลุ่มบุคคลที่ทำงานด้านสุขภาพ กลุ่มที่สัมผัสผู้ติเชื้อ พนักงานบาร์เบียร์ พนักงานโรงแรมและพนังงานคอนโดมิเนียมและพนักงานขับรถรถจับจ้าง เป็นต้น ในกาตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน 2,026 ราย พบผู้ที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน 4 ราย ซึ่งชุดตรวจ Lamp Test นั้นสามารถทราบผลภายใน 1 ชั่วโมงและหากพบผู้ติดเชื้อก็จะนำไปรสอบสวนโรคและนำไปรักษาตามขั้นตอน เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาด โดยไม่ต้องรอให้มีอาการแล้วค่อยนำมารักษาเป็นการลดการแพร่ระบาดของการติดเชื้อให้แคบลงและอยู่ในวงจำกัด