+covid-19เศรษฐกิจ

ฟู๊ดแลนด์ ระดมเจ้าหน้าที่พ่นยาฆ่าเชื้อ หลังพบผู้ติดเชื้อโควิด19 มาใช้บริการ

            จากกรณี จังหวัดชลบุรีได้มีประกาศเกี่ยวกับประชาชนท่านใด ได้เดินทางไปซื้อสินค้าที่ฟู้ดแลนด์ซุปเปอร์มาร์เก็ต (Foodland Supermarket) ชั้น M สาขา เทอร์มินอล 21 พัทยา ( Terminal 21 Pattaya) อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน  2563  ตั้งแต่เวลา 17.30 – 18.00 น. หากพบว่ามีอาการทางระบบทางเดินหายใจ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอและหอบเหนื่อย ให้แยกตัวจากผู้อื่น สวมหน้ากากอนามัย และไปพบแพทย์เพื่อตรวจรักษาพร้อมทั้งให้ประวัติกับแพทย์ว่ามีการสัมผัสหรือไปอยู่ในสถานที่เสี่ยงร่วมเวลาเดียวกันกับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  หรือโรคโควิด 19 ลงประกาศเมื่อวันที่ 15 เม.ย.63 ตามที่เป็นกระแสขณะนี้

            ต่อมาเมื่อวันที่ 16 เม.ย.63 ฟู๊ดแลนด์ ซุปเปอร์มาร์เก็ตได้ประกาศปิดบริการชั่วคราว ตั้งแต่ 18.00 น. วันที่ 15 เม.ย. ถึง 09.30 น. วันที่ 16 เม.ย. เพื่อให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเมืองพัทยาและอำเภอบางละมุง ได้เข้ามาทำความสะอาดและพ่นยาเชื้อโรคโควิด19 ในพื้นที่ เพื่อความปลอดภัยของผู้มาใช้บริการทุกท่าน และบริการตามปกติในเวลา 10.00 น.เป็นต้นไป

            ส่วนบรรยากาศทั่วไป พบว่า มีนักท่องเที่ยวเข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง โดยทางซุปเปอร์มาร์เก็ต รวมทั้งทางศูนย์การค้าเองได้ตั้งจุดคัดกรองและทำความสะอาดเชื้อโรคในทุกประตูทางเข้า พร้อมทั้งติดประกาศข้อมูลเกี่ยวโรคโควิด19 อย่างชัดเจน ตามนโนบายการควบคุมโรคของภาครัฐ

            สำหรับผู้ติดเชื้อโควิด19 ทราบว่า เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย จากการตรวจสอบไทม์ไลน์พบว่า มาใช้บริการที่ ฟู๊ดแลนด์ซุปเปอร์มาร์เก็ต (Foodland Supermarket) ชั้น M สาขา เทอร์มินอล 21 พัทยา ( Terminal 21 Pattaya) ในวันเวลาดังกล่าวประมาน 10-20 นาที ทางจังหวัดชลบุรีจึงประกาศเตือนให้ประชาชนให้พึงระวัง  และปฏิบัติตามมาตรการเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 ต่อไป