+covid-19ชุมชน

ทีโอทีพัทยา ปิ้งไอเดีย! ดัดแปลงตู้โทรศัพท์เก่าเป็นตู้ฆ่าเชื้อโรคโควิด-19

นายขจรพัฒน์ วรรณศิริ โทรศัพท์เมืองพัทยา ส่วนบริการลูกค้าเมืองพัทยา บริษัททีโอที จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ด้วยทีโอที พัทยา ซึ่งแลพื้นที่ อ.ศรีราชาและสัตหีบ ทั้งนี้ด้วยเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่มีการแพร่ระบาดในพื้นที่รับชอบ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเฝ้าระวังผู้มาใช้บริการไม่ให้ได้รับการติดเชื้อไวรัสดังกล่าว จึงได้มีแนวคิดในการนำสินทรัพย์ที่มีอยู่ อย่างตู้โทรศัพท์สาธารณะที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว นำมาปรับปรุงออกแบบเป็นตู้ฆ่าเชื้อโรคโควิด-19 โดยตู้ดังกล่าวจะทำงานโดยระบบฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ซึ่งได้ร่วมคิดค้นกับเจ่าหน้าที่ทีมช่างทีโอทีพัทยาในการจัดทำตู้ฆ่าเชื้อโรคโควิด-19 ขึ้นมา และนำมาติดตั้งให้กับลูกค้าก่อนจะเข้ามาใช้บริการ ซึ่งถือเป็นการคัดกรองก่อนที่จะเข้ามาใช้บริการ เป็นการสร้างความปลอดภัยให้กับเจ้าหน้าที่ของทีโอทีและประชาชนที่มาใช้บริการของทีโอที

สำหรับตู้ฆ่าเชื้อโรคโควิด-19 ของทีโอทีพัทยานั้นตู้นี้ถือเป็นตู้แรกที่มีการประดิษฐ์ขึ้นมาใช้ พร้อมทั้งนี้จะมีการทยอยประดิษฐ์ตู้ฆ่าเชื้อโรคโควิด-19 ต่อไป เพื่อนำไปติดตั้งยังศูนย์บริการทีโอที สาขา ศรีราชาและสาขาสัตหีบ

สำหรับน้ำยาที่นำมาใช้นั้นเป็นนำยาที่ผ่านการรับรองจากอย.ไม่มีอันตรายต่อร่างกาย สำหรับการจัดสร้างตู้ฆ่าเชื้อโรคโควิด-19 นั้นไม่ได้มีค้าใช้จ่ายแต่อย่างใด เนื่องจากมีการนำสินทรัพย์ที่มีอยุ่มาดัดแปลงจัดสร้างและถือเป็นตู้ฆ่าเชื้อโรคโควิด-19 ที่ได้มาตรฐานและไม่ก่อให้เกิดอันตรายแต่อย่างใด