เมืองพัทยา เตรียมแจกของยังชีพ ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เปิดเผยว่า ในขณะนี้เมืองพัทยาได้มีการประสานกับภาคเอกชน อบจ.ชลบุรี ในการจัดดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนได้มีเครื่องอุปโภค-บริโภคอย่างเพียงพอในช่วงวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ โดยทุกฝ่ายต้องให้ความร่วมมือกันฝ่าวิกฤตโควิด-19ไปด้วยกัน ซึ่งอัตราการเพิ่มของผู้ติดเชื้อในภาพรวมของประเทศไทยแม้จะอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างที่จะควบคุมได้ในระดับหนึ่ง แต่ในพื้นที่เมืองพัทยาด้วยมีชาวต่างชาติอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากทำให้มีกลุ่มบุคคลที่มีการสัมผัสกับชาวต่างชาติอยู่ทำให้อัตราการพบผู้ติดเชื้อเพิ่มในพื้นที่เมืองพัทยายังมีอย่างต่อเนื่อง

ในส่วนของอำเภอบางละมุง เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้มีการบูรณาการ การทำงานตรวจสอบเชิงรุกในการตรวจหาผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้พบผู้ติดเชื้อเพิ่มต่อเนื่อง ซึ่งนอกจากจะมีการกักตัวกลุ่มผู้เฝ้าระวังแล้วยังมีการตรวจหาเชื้อด้วย ซึ่งหากมีการาตรวจพบเร็วก็สามารถนำมารักษาได้อย่างทันทวงที เพื่อเป็นการลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19ได้ในอนาคต ทั้งนี้ จึงอยากจะขอความร่วมมือประชาชนและขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส และขอขอบคุณพี่น้องประชาชนที่คนที่ให้ความร่วมมือกับมาตรการของภาครัฐเป็นอย่างดี เพราะประชาชนทุกคนต้องการจะผ่านวิกฤตการนี้ไปด้วยกันอย่างรวดเร็ว