-covid-19ชุมชน

พ่นยาฆ่าเชื้อไวรัส “วัด-ตลาด” ลดเสี่ยงการแพร่ระบาด

ที่ วัดกระทิงทอง ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา และเจ้าหน้าที่จิตอาสา ลงพื้นที่ทำความสะอาด ล้างพื้นที่โบสถ์ เมรุ ศาลการเปรียญ และพื้นที่โดยรอบวัด พร้อมทั้งฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส เพื่อป้องกันการและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อีกทั้งเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับพระภิกษุสงฆ์ และสาธุชน

ต่อจากนั้นเจ้าหน้าที่ชุดฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ได้ลงพื้นที่ บริเวณตลาดจอมเทียนไนท์มาร์เก็ต ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อเป็นการลดความเสี่ยง และเป็นการป้องกันเชิงรุกต่อการติดเชื้อ COVID-19 ให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มาจับจ่ายซื้อของภายในตลาด สำหรับน้ำยาทำความสะอาดฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ ดังกล่าวเป็นแบบชนิดเข้มข้น ไร้สีไร้กลิ่น ฉีดพ่น โดยไม่ก่อให้เกิดพิษหรือเป็นอันตราย เมื่อสัมผัสกับผิวหนัง ไม่เป็นอันตราย ซึ่งน้ำยา ไม่ทำลายเยื่อบุจมูก ไม่มีไอระเหยที่เป็นอันตราย ปลอดภัยต่อผู้ใช้และย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ โดยมีมาตรฐานรับรอง