-covid-19บริหารท้องถิ่น

ทต.หนองปลาไหล ลุยถึงที่แจกแผ่นพับวิธีป้องกันตัว ห่างไกลเชื้อโรคโควิด-19

ที่ตลาดหนองเกตุน้อย (1 เมษายน 2563) นายภิญโญ หอมกลั่น นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองปลาไหล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ อสม. ตำบลหนองปลาไหล ร่วมกันเดินแจกแผ่นพับใบปลิว ประชาสัมพันธ์ และให้คำแนะนำเรื่องการปฏิบัติตัว ในการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 แก่ประชาชนในพื้นที่ว่าควรป้องกันตัวเองอย่างไรให้ห่างไกลเชื้อโควิด-19 โดยมีเจ้าหน้าที่ อสม.เป็นแกนนำ ให้คำแนะนำแบบตัวต่อตัว ทั้งในเรื่องของการหมั่นล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล ทุกครั้งที่สัมผัสกับสิ่งอื่นๆ เช่น ลิฟต์ ราวบันใด ลูกบิดประตู ไม่ใช้มือสัมผัสใบหน้าถ้าไม่จำเป็น หรือเมื่อยังไม่ได้ล้างมือ เว้นระยะห่างบุคคลอย่างน้อย 2 เมตร ใส่หน้ากากผ้าเมื่อต้องไปในที่ชุมชน หรือต้องอยู่รวมกันในหมู่มาก รับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ หลีกเลี่ยงสถานที่ๆ มีการรวมกลุ่มกัน เป็นต้น

นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ได้เข้าไปพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อที่ตลาดหนองเกตุน้อย เป็นครั้งที่ 2 เนื่องจากว่าตลาดเป็นแหล่งรวมตัวของพ่อค้า แม่ค้า และผู้ซื้อ เป็นแหล่งจำหน่ายอาหารสดและแห้ง ประเภทต่างๆ รวมทั้งเป็นพื้นที่สาธารณะที่มีคนหลากหลายในพื้นที่และมีบริเวณใช้งานร่วมกัน ดังนั้นตลาดจึงอาจเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคและอาจเป็นแหล่งกระจายเชื้อโรคได้.